Veshja fillestare

Home > Zgjidhje > Veshja fillestare

Veshja fillestare

Image

Sigurimi i stabilitetit dhe suportit Faza kryesore e veshjes siguron stabilitetin e strukturës së tunelit duke siguruar mbështetje të menjëhershme të tokës së gërmuar. Kjo veshje e përkohshme suportuese është bërë zakonisht nga betoni i pompuar i përforcuar me fibra çeliku. Kur kërkohet, kjo fazë përmban edhe instalimin e elementëve përforcues të përbërë nga seksione me hark çeliku që kanë formën e konturit të tunelit.

Ulja e kostove dhe rritja e produktivitetit me B.Zero TondoTM Sistemi ynë i patentuar i mbështetjes së tunelit B.Zero TondoTM është një zgjidhje e re në tunele dhe ofron mbështetje jashtëzakonisht efikase në fazën e parë. B.Zero.TondoTM janë brinjë unike tubulare çeliku ne forme harku, të mbushura me beton të pompuar në vend dhe që ofrojnë efikasitet më të madh strukturor sesa mbështetësit tradicionalë çeliku me hark. Prandaj nevojiten më pak harqe B.Zero TondoTM, duke ulur kostot dhe duke rritur produktivitetin e tunelit.