Barrierat e Sigurisë dhe Zhurmave

Home > Aplikime > Barrierat e Sigurisë dhe Zhurmave

Barrierat e Sigurisë dhe Zhurmave

Ndërsa shoqëritë e sotme urbanizohen, njerëzit dhe infrastruktura detyrohen të afrohen më shumë. Sigurimi i aksesit në hapësira publike të sigurta, ruajtja e aseteve nga inkursionet e mundshme dhe zbutja e rrezikut të zhurmës dhe ndotjes vizuale janë masa të rëndësishme për të garantuar cilësinë e jetës dhe një mjedis të sigurt urban. Mbrojtja e personelit të shërbimit dhe ushtarak ka nevojë gjithashtu për sisteme të shpejta dhe të besueshme të mbrojtjes.

Zgjidhjet tona u zhvilluan posaçërisht për të përmirësuar sigurinë publike të zonave me shumë trafik si aeroportet, shkollat, spitalet dhe atraksionet turistike. Efikasiteti dhe besueshmëria kombinohen me dizajne estetikisht të këndshme, të tilla si pirgje dheu të përforcuara ose mure gabioni që ofrojnë ndarje efektive vizuale dhe akustike.

Për më tepër, ne ofrojmë mbrojtje të shpejtë për të montuar dhe efektive ndaj shpërthimi te trupave, sulmi balistik ose automjetet.