Gabion

Home > Produkte > Gabion

Gabion

Image

Maccaferri Gabion është një njesi me rrjetë teli “DT” me dopjo torsion me madhësi të ndryshueshme e ndarë në mënyrë uniforme në qeliza të brendshme, të ndërlidhura me njësi të tjera të ngjashme dhe të mbushura me gurë në vendin e projektit për të formuar struktura fleksibël, të depërtueshëm, monolite si muret masiv me gravitetit ,veshjet dhe kanalet për projektet gjeoteknike, hidraulike dhe të kontrollit të erozionit.

Shportat me gabion Maccaferri janë bërë nga tela çeliku me cilësi të lartë. Ajo që na dallon është mundësia për të prodhuar zgjidhjet tona me diametra më të trashë, duke siguruar performancë më të lartë mekanike. Veshja inovative polimerike mbrojtëse PoliMac® aplikohet gjithashtu për gabione që do të përdoren në mjedise më agresive ose ku kërkohet një jetëgjatësi më e gjatë e projektimit.

Image

PoliMac® është veshja revolucionare që mund të përballojë kushtet më agresive mjedisore, duke çuar në një përmirësim të madh të performancës. PoliMac® siguron:

• 12x rezistencë ndaj gërryerjes

• 2x rezistencë ndaj faktoreve kimike

• Performanca 4x në mot të ftohtë

• 4x rezistencë ndaj rrezeve UV


Me Maccaferri GAWAC 3.0, softueri i ri i zhvilluar për projektimin dhe optimizimin e Mureve Gabion, përdoruesi do të zbulojë konceptin GSC, një koeficient eksperimental që vlerëson performancën afatgjatë të strukturës.

GSC prezanton:

– Performanca afatgjatë me 120 vjet jetë shërbimi

– Metoda e testuar eksperimentalisht dhe e verifikuar numerikisht

– Rritja e kosto-efektivitetit të projektit

– Përfitime të rëndësishme mjedisore Qasja


GSC e kombinuar me gabione të veshura me PoliMac® çon në një reduktim të materialit te nevojshem për ndërtimin e murit të gabionit dhe një kursim deri në 40% të emetimeve të CO2. Në të vërtetë, gabionet përmirësojnë biodiversifikimin dhe rritjen e vegjetacionit, duke ulur prodhimin e CO2: në krahasim me muret e betonit, emetimet reduktohen me 10 herë. Gabionet tona ulin koston totale të zgjidhjes:

• Reduktimi i materialit: më pak gur do të thotë kursime! Falë konceptit GSC, sasia e materialit të nevojshëm për të ndërtuar një mur gabioni reduktohet në mënyrë drastike.

• Më shumë performancë: Veshja PoliMac nënkupton performancë të jashtëzakonshme në kushte të vështira. Do të ruajë strukturën, duke ulur kostot e mirëmbajtjes.

• Instalim më i shpejtë: reduktimi i materialit nënkupton instalim më të lehtë dhe më të shpejtë. Një dizajn i optimizuar rrit shkallën e prodhimit.

• Mjedisi në radhë të parë: reduktimi i gurëve të gurores nënkupton uljen e barrës mjedisore.


Përfitoni nga qasja e re e projektimit për të reduktuar ndikimin mjedisor të strukturës! Ne ofrojmë informacion të besueshëm dhe të krahasueshëm mbi ndikimet mjedisore të ciklit jetësor të produktit, duke reduktuar konsumin e energjisë dhe materialit: vizitoni maccaferri.com/EPD.

Produktet tona disponohen edhe si BIM. Objekti ynë BIM është vërtetuar nga Marrëveshja e Bordit Britanik (BBA) si një përfaqësim i vërtetë dhe i drejtë i produktit/sistemit fizik. Sistemi BIM redukton kohën dhe koston e projektimit dhe lehtëson bashkëpunimin midis palëve të interesuara të projektit. Vizitoni maccaferri.com/BIM. Dëshironi të dini më shumë? Klikoni këtu për të gjetur informacionin e kontaktit më të afërt me vendndodhjen tuaj.

Success Stories