MacGrid AR

Home > Produkte > MacGrid AR

MacGrid AR

Image

MacGrid AR i përket familjes së gjeogridave simetrike biaksiale, por gjithashtu ka veçorinë për t’u projektuar dhe perdorur për përforcimin e asfaltit. Bërthama, zakonisht qelqi (edhe nëse disponohen zgjidhje te tjera), është në gjendje të ofrojë forcë të lartë në tendosje të ulët, në mënyrë që të jetë në përputhje me dinamikën e shtrimit. Veshja dhe madhësia e rrjetës përshtaten gjithashtu me madhësitë dhe kimikatet e shtresave të një shtrimi në mënyrë që të funksionojnë siç duhet në këtë aplikim specifik te kërkuar.