Minierat Nëntokësore

Underground-Mine-i

Gama jonë e mundesive për mirëmbajtjen e minierave, tuneleve (hyrje horizontale) dhe shafteve(hyrje vertikale). Puna nëntokë përfshin  procese të nevojshme dhe aplikime të teknikave specifike për të nxjerrë minerale me vlerë. Ne ofrojnë zgjidhje të shumta për veshjen e tuneleve në mënyrë për të kontrolluar lëvizjen ose rënien e fragmenteve gjatë proceseve minerare. Në varësi… Read more »

Procesi i Trajtimit

Treatment-Process

Trajtimi nga fillimi deri në fund. Procesi i trajtimit konsiston në veprimet e ndërmarra pas nxjerrjes së mineraleve dhe vazhdon derisa një mineral i koncentruar prodhohet. Faza të shumta mund të përfshijnë fragmentimin, grimcëzimin, thyerjen, klasifikimin dhe fortësimin.   Përvoja dhe zgjidhjet ndihmojnë për të mbajtur ngarkesa të mëdha. Ne kemi një përvojë të gjerë… Read more »

Procesi i Grumbullimt

Storage-process-i

Rëndësia e produkteve tanë në procesin e grumbullimit. Grumbullimi i sigurt i mbetjeve, mbeturinave, ujërave toksikë dhe materialet toksikë është një proces shumë i rëndësishëm në miniera. Gama jonë e zgjidhjeve përfshin membranat gjeosintetike MacLine®, gjeogridet MacGrid® dhe gjeokompozitat e drenazhimit MacDrain®. Këto përdoren në veshjen e pikave për grumbullimin e toksinave, avullimin e pelgjeve… Read more »

Minierat me Puse të Hapura

Open-Pit-Mines-i

Zgjidhjet tona të efektshme për minierat në skarpata të pjerrëta. Nje minierë në një gropë të hapur ose miniera me puse të hapura përdoren për të nxjerrë depozitime të çmuara shumë afër sipërfaqes së tokës. Ndarja, ngarkimi, trajtimi i materialeve dhe kontrolli i prodhimit kërkojnë pajisje të rënda. Për të rritur vëllimet e nxjerrjes dhe… Read more »

Mbyllja e Minierave

Mine-closure-i

Roli ynë në procesin e mbylljes së minierave. Mbyllja e minierave dhe restaurimi i ekosistemit është një prej aktiviteteve më të rëndësishmë në jetën e një miniere. Ne ofrojmë mbulime hermetike dhe sisteme drenazhimi për të parandaluar ujin sipërfaqësor të hyjë në depozitat. Instalimi i shpejtë i vegjetaionit dhe sistemeve për mbrojtjen ndaj erozionit i… Read more »

Proçesi për Kullimin e Ujërave

Dewatering-Process-i

Zgjidhjet tona e bëjnë proçesin kullimit te ujërave më të lehtë e më pak të kushtueshëm. Proçesi i kullimit të ujërave është zhvendosja e ujit nga materialet e ngurta ose dherave përmes filtrimit, centrifugimit ose proceseve të tjera për ndarjen e solidëve nga lëngjet. Ne sigurojmë zgjidhje të shkëlqyera si tubat gjeotekstilë, MacTubes®, që përdoren… Read more »