Hidroizolim i rezervuarëve, liqeneve dhe kanaleve

Home > Zgjidhje > Hidroizolim i rezervuarëve, liqeneve dhe kanaleve

Hidroizolim i rezervuarëve, liqeneve dhe kanaleve

Image

Hidroizolimi i rezervuarëve, liqeneve dhe kanaleve shërben për shumë funksione, qoftë për të siguruar pellgje për permbajtjen e ujit të stuhisë, qoftë për të parandaluar ndotjen e tokës nga uji i kontaminuar. Këto struktura frenuese përdoren në shumë sektorë tregu, duke përfshirë: *pellgje me llucë në bujqësi, * Derdhja e ujit në punimet e minierave, * pellgje për permbajtjen e ujit të stuhisë brenda autostradave dhe infrastrukturës * pellgje brenda industrisë * rezervuarë për furnizim me ujë.

Kërkesat dhe kushtet e ekspozimit ndryshojnë sipas nevojave të sektorit të tregut, për shembull industria minerare do të kërkojë kontrollin e kimikateve agresive dhe rrjedhjeve të çmuara. Duke u mbështetur në ekspertizën tonë në punët hidraulike, landfille dhe mbrojtjen e mjedisit, ne mund të optimizojmë zgjidhjet që përputhen me kërkesat e klientëve tanë. Gjeomembranat, gjeotekstilet mbrojtëse, strukturat e kontrollit të ujit dhe madje edhe mbulesat vegjetative për të siguruar që objekti të integrohet në mjedisin rrethues.

Image