BioMaterialet

Home > Produkte > BioMaterialet

BioMaterialet

Image

Biomaterialet janë bërë nga fibra natyrale dhe janë mbledhur për të formuar një strukturë të sheshtë. Strukturat mund të jenë në formë rrjete të hapur si dhe të mbyllura, ku fijet vendosen midis dy shtresave mbajtëse. Materialet janë relativisht të deformueshme që të mund të vendosen në tokë; gjithashtu këto zgjidhje janë vetëm të përkohshme duke marrë parasysh lëndën e parë jo të qëndrueshme të përdorur dhe ato përdoren kryesisht për të mbrojtur tokën në pritje të rritjes së bimësisë.

Success Stories

DIDIPIO MINE ACCESS ROAD

The solution proposed by Maccaferri, through its recommended contractor, Infratex Philippines Inc. (IPI), was approved by the customer. The slope

KASIBU, NUEVA VIZCAYA – REGION II – Philippines
DIDIPIO MINE ACCESS ROAD