Barrierat e sigurise

Home > Zgjidhje > Barrierat e sigurise

Barrierat e sigurise

Image

Barrierat e sigurisë janë projektuar dhe planifikuar në mënyrë specifike për të parandaluar që automjetet të dalin nga autostrada ose hekurudha dhe të devijojnë në infrastrukturë tjetër, në zonat e këmbësorëve ose në ndërtesa.

Përvoja e Maccaferri: Duke përdorur aftësitë tona në strukturat e përforcuara të tokës, ne projektuam dhe prodhuam zgjidhje penguese për linjën hekurudhore të shpejtësisë së lartë Milano-Bologna dhe Milano-Torino për të parandaluar që automjetet të dalin nga autostrada dhe të përplasen në hekurudhë. Kjo strukturë specifike dheu e përforcuar, Duna, u instalua për shumë kilometra në këto projekte. Duke ditur se lehtësia e instalimit është një faktor kyç për klientët tanë, ne kemi fabrikuar njësitë Duna për t’u montuar plotësisht paraprakisht në fabrikë, duke përfshirë llojet e ndryshme të veshjeve. Kjo minimizoi proceset e ndërtimit, duke kursyer kohë dhe kosto në kantierin e projektit.

Image

Njohuritë tona bazohen në përvojën tonë të Rockfall dhe argjinaturave të rrjedhjes së mbetjeve te ngurta. Sistemi ynë i ri MacSafe është zhvilluar për të trajtuar kërcënimin në rritje të sulmeve me automjete dhe nevojën për të përmirësuar sigurinë në vendet publike. Duke përdorur teknologjinë e provuar dhe të testuar të thithjes së energjisë , të mësuar nga përvoja jonë e thellë në barrierat e mbrojtjes nga rrëzimi i shkëmbinjve, kjo teknologji funksionon edhe kundër kërcënimeve njerëzore.