Largimi i ujit

Home > Zgjidhje > Largimi i ujit

Largimi i ujit

Image

Probleme me mbetjet e lëngshme. Hedhja e materialeve të mbetjeve të lëngshme është e shtrenjtë, e vështirë për t’u transportuar dhe mund të çojë në ndotje të mëtejshme. Gjeotekstilet Maccaferri e bëjnë asgjësimin më të lehtë dhe me kosto më efektive

Heqja e përbërësit të ujit nga mbetjet e lëngshme zvogëlon vëllimin e mbetjeve. Tubat dhe qeset e gjeotekstilit MacTube® dhe MacBag® përdoren për heqjen e ujit të llumrave industriale, mbetjeve të minierave, pellgjeve të llumit ose materialeve të tjera të ndotura. MacTube® është bërë nga një përbërje gjeotekstile e projektuar posaçërisht. Materiali i ngurtë derdhet në tub ose qese dhe gjeotekstili ruan grimcat e ngurta brenda tij, ndërsa lëngjet e filtratit nxirren përmes pëlhurës. Mbetjet e ngurta të kulluara mund të lihen të thahen përpara se të hidhen në një mënyrë të kontrolluar dhe me kosto me te ulet.

Image

Tubi ose qesja është vetëm një pjesë e zgjidhjes sonë. Përzgjedhja e dekantuesve të përshtatshëm dhe pajisjeve përkatëse të trajtimit është e rëndësishme për të optimizuar efikasitetin e procesit të heqjes së ujit.