Multikompozite

Home > Produkte > Multikompozite

Multikompozite

Image

Multikompozitët janë zhvillimi më i fundit dhe më inovativ i familjes gjeosintetike. Kompoziti drenazhues mund të kombinohet me shtresa të tjera rrjetash, membranash, dyshekë të përforcuar, dyshekë të zhveshur ose gjeogrida me teksturë, në një kompozit shume funksional që mund të sigurojë në një shtresë të vetme performancën e shumë materialeve gjeosintetike. Për këtë arsye, përbërës të tillë janë në gjendje të ofrojnë cmim me te ulet në procesin e ndërtimit (koha, kostot, efikasiteti) duke ulur gjithashtu ndikimin mjedisor (për shembull duke reduktuar emetimet e CO2).