Permbytje dhe Emergjenca

Home > Sektoret > Permbytje dhe Emergjenca

Permbytje dhe Emergjenca

Ndryshimet e paprecedenta te motit po çojnë në një frekuencë të shtuar të eventeve natyrore me ndikim të lartë mjedisor. Përmbytjet dhe fatkeqësitë e tjera natyrore mund të shkaktojnë humbje jetësh, dëmtime në infrastrukturë dhe prona, pasoja afatgjata për komunitete dhe ekosisteme.

Parandalimi dhe mbrojtja janë aspekte kyçe për reduktimin e ndikimeve të rreziqeve natyrore. Me kalimin e viteve, Maccaferri ka fokusuar përvojën e saj në zhvillimin e zgjidhjeve inxhinierike për të zbutur paqëndrueshmëritë hidro-gjeologjike dhe për të vepruar menjëherë në situata emergjente.