Minierat

Home > Sektoret > Minierat

Minierat

Nxjerrja e burimeve minerale është rritur vazhdimisht gjatë shekujve për të përmbushur kërkesën në rritje të njeriut për resurseve natyrore. Sot, industria minerare po përballet me sfidën e paprecedentë për të rritur sigurinë e operatorëve duke minimizuar ndikimin e saj në komunitetet lokale dhe gjurmën e saj mjedisore ne pergjithesi.

Aftësitë dhe përvoja inxhinierike e Maccaferrit i ndihmojnë klientët të kapërcejnë problemet teknike shume specifike në çdo fazë të ciklit jetësor të minierës së tyre. Përmirësimi i efikasitetit të kamionëve të transportit duke përmirësuar cilësinë e rrugëve të transportit, zbatimin e planeve të kullimit të minierave, parandalimin dhe kontrollin e rreziqeve gjeologjike për të përmirësuar sigurinë e punetoreve dhe dizajnimin e dheut të përforcuar me kosto efektive janë disa nga zgjidhjet e shumta mbi të cilat jemi te specializuar.

Çdo aplikim ka standard të lartë të njëjt : ne ofrojmë zgjidhje efikase, të sigurta dhe miqësore me mjedisin për të maksimizuar mundësinë për të ripërdorur materialet e marra ne vend dhe për të ulur ndikimin mjedisor të projektit.