Mbulimi i sedimentit

Home > Zgjidhje > Mbulimi i sedimentit

Mbulimi i sedimentit

Vështirësitë me sedimentet e ndotura. Sedimentet e ndotura ekzistojnë në shumë vende në rrjedhat ujore, grykëderdhjet dhe detet ngjitur me objektet industriale. Trashëgimia e këtyre ndotësve mund të jetë e dëmshme nëse nuk zbutet. Teknikat mund të përfshijnë operacione të gjera pastrimi dhe zëvendësimi, por këto kanë rreziqe të shumta dhe kosto shumë të larta.

Teknika e re e mbulimit Një teknikë e re përfshin mbajtjen ne vend të materialit të ndotur të baltës. Kjo heq kërkesën për të gërmuar dhe asgjësuar materialin e kontaminuar jashtë vendit. Izolimi ose mbulimi i zonës së ndotur nga mjedisi përreth përfshin kombinime të membranave të përshkueshme, rërës, zhavorrit dhe shtresave mbrojtëse nga erozioni.

Faktore te ndryshem te marre ne konsiderate për një zgjidhje të përshtatshme. Gjetja e zgjidhjes së duhur përfshin shumë disiplina; karakteristikat gjeoteknike, hidrodinamike, rregullatore, sedimentet dhe përdorimet e rrugve ujore. Kjo analizë e gjerë duhet gjithashtu të marrë në konsideratë dhe të adresojë ndryshimet e mundshme në transportin bregdetar dhe erozionin në zonë. Gama e Maccaferri e zgjidhjeve të filtrit korrigjues dhe dyshekut izolues mund të ndihmojë projektet e mbulimit të sedimentit.