Ndertime ne toka te dobeta

Home > Zgjidhje > Ndertime ne toka te dobeta

Ndertime ne toka te dobeta

Argjinaturat e ndërtuara në toka kohezive ose aluviale mund të jenë subjekt I uljeve për shkak të natyrës së ngjeshshme të tokës së bazes.

Ekzistojnë një numër i zgjidhjeve tona për të reduktuar efektet e uljes; − MacDrain® kullon vertikalisht për të përshpejtuar konsolidimin e tokës − Gjeotekstilet MacTex® H për të ndarë shtresat e varfra nga materialet e ndërtimit të argjinaturës me cilësi më të mirë − Gjeotekstile të endura MacTex® W1 dhe W2 për të përforcuar dhe ndarë materialet e bazamentit − Gjeogrida MacGrid® WG − Paralink® gjeogrida me rezistencë të lartë-deformim të ulët për të përforcuar themelet e argjinaturës. Një kombinim i këtyre zgjidhjeve kërkohet shpesh për të përmbushur kërkesat e projektit për jetëgjatësinë dhe normen e uljes.

Përvoja dhe njohuria e Maccaferri Vini re se si të gjitha gjeogridet dhe gjeotekstilet (pavarësisht nga prodhuesi dhe polimeri i përdorur) duhet të sforcohen (zgjaten) përpara se të ofrojnë përforcim funksional. Prandaj është e nevojshme të sigurohemi që kufijtë e sforcimit të shërbimit të argjinaturës janë në përputhje me tendosjen e pritshme afatgjatë të gjeogridit. Si prodhues gjeogridesh dhe projektues projektesh me aftësi specifike gjeoteknike, ne kemi një njohuri të plotë të performancës së produktit me kalimin e kohës. Inxhinierët tanë, me përdorimin e softuerit tonë të projektimit MacBARS, janë në gjendje të japin një kontribut të çmuar në zgjidhjen e këtyre llojeve të problemeve.