Perforcime Bazale

Home > Aplikime > Perforcime Bazale

Perforcime Bazale

Sa herë që ndërtimi kryhet në tokë të butë ose të paqëndrueshme, ekziston mundësia e uljes: kjo mund të përfshijë efekte gjeologjike të shkaktuara nga rrëshqitja, gropave thithese si dhe efektet e krijuara nga njeriu, të tilla si zbrazëtitë e minierave. Nga ana tjetër, kur ngarkesa mbi nje zone te caktuar është rritur në masë të madhe, ekziston problemi i uljes ose kolapsit diferencial. Brenda punimeve minerare, materialet e grumbulluara ose shtresat e grumbullimit të ujerave te kullimit shkaktojne ndikimetë mëdha mbi tokë.

Ulja diferenciale mund të kontrollohet nga ndërtimi i një platforme bazale për të shpërndarë ngarkesën në tokë. Në rrethana ekstreme, kjo platformë mund të mbështetet edhe mbi pilota, për shembull brenda argjinaturave që mbështesin infrastrukturën. Performanca e kësaj platforme mund të përmirësohet nga përdorimi i gjeo-rrjetave gjeosintetike me rezistence të lartë, të cilat thithin, përhapin, shtrijnë ose shpërndajnë ngarkesat vertikale në tokë ose pilota. Një nga sukseset tona më të mëdha është Paralink®, me forca deri në 1600 kN/m: rezistencat e larta mundësojnë rritjen e hapësirës së pilotave, duke çuar në ndërhyrje me kosto efektive.

Megjithëse zgjidhjet duken të drejtpërdrejta, kjo është bukuria e inxhinierisë së mirë; projektimi i ndërhyrjeve të tilla kërkon përvojë dhe një kuptim të thellë të performancës së gjeosintetikës. Si prodhues, projektues dhe furnizues i këtyre zgjidhjeve, ne jemi të pozicionuar mirë për të kuptuar dhe përmbushur nevojat teknike të klientit, duke optimizuar zgjidhjen, dizajnin dhe produktin përfundimtar; është kombinimi i produkteve dhe performanca e të gjithë sistemit që ka një rëndësi të madhe.