Argjinaturat e Rockfall

Home > Zgjidhje > Argjinaturat e Rockfall

Argjinaturat e Rockfall

Image

Argjinaturat mbrojtëse nga rënia e shkëmbinjve janë sisteme pasive dhe një zgjidhje ideale kur sistemet e stabilizimit të sipërfaqes nuk mund të instalohen; për shembull për shpate shumë të gjera ose ku vezhgimi i shkëmbinjve që bien nuk është i mundur për shkak se i gjithë shpati është i paarritshëm. Ato përdoren zakonisht si mbrojtje nga rreziqet natyrore, rrëshqitjet e dheut, rrëzimet e shkëmbinjve, ortekët, problemet hidrogjeologjike etj.

Argjinaturat mbrojtëse nga rënia e shkëmbinjve të Maccaferrit janë ndërtuar duke përdorur tokë të përforcuar, duke u mundësuar ndertuesve të përdorin materiale vendi. Ka një shumëllojshmëri te fasadave qe mund te behen , duke përfshirë një argjinaturë të mbuluar me bimë, e cila redukton ndikimin mjedisor dhe vizual të sistemit.

Image

Duke qenë të ndërtuara nga dheu i përforcuar, argjinaturat tona të rënies së shkëmbinjve janë të shkallëzuara për të akomoduar ndikimet ekstreme të rënies së shkëmbinjve (potencialisht deri në 20,000 kJ) dhe gjithashtu për të devijuar rrjedhat e mundshme të mbetjeve te ngurta. Ndryshe nga rrjetat e kapjes së shkëmbinjve, argjinaturat e rënies së shkëmbinjve mund të përballojnë ndikime të shumta dhe ngjarje të rënies së shkëmbinjve pa pasur nevojë për riparim. Analiza FEM është përdorur për të projektuar argjinaturat tona të dheut të përforcuar që ofrojnë një kapacitet prej 20,000 kJ. Duke pasur hapësirë ​​të mjaftueshme, kapacitetet pothuajse të pakufizuara të absorbimit të energjisë janë të arritshme.