MacMat

Home > Produkte > MacMat

MacMat

Image

Gjeomatet janë bërë nga filamente me materiale sintetike. Filamentet janë të bashkuara së bashku me nxehtësi për të formuar një shtresë tre-dimensionale, shumë të deformueshme dhe me porozitet të lartë (normalisht rreth 90% ose edhe më i lartë). Geomatet janë zgjidhje të përshtatshme afatgjata të përhershme të afta për të perballuar problemet e kontrollit të erozionit qoftë në mjedise të thata apo të lagështa. Këto dyshekë mund të mbrojnë siç duhet një skarpate nga erozioni i shkaktuar nga rrjedha e ujit të të shiut, rrekeve ose lumenjve.