Piggybacking

Home > Zgjidhje > Piggybacking

Piggybacking

Image

Autoritetet lokale , duke kërkuar të zgjidhin problemin në rritje të asgjësimit të mbetjeve, mund të konsiderojnë rihapjen e zonave të braktisura të mbetjeve të landfillit; referuar si Piggybacking. Kjo mund të zvogëlojë ndikimin mjedisor që rezulton nga ndërtimi i objekteve të reja. Një teknikë e tillë mundëson rizhvillimin teknik të kantierit në një objekt të sigurt dhe të besueshëm për ruajtjen e mbetjeve të reja.

Sfidat e piggybacking Është e qartë se kjo kërkon kujdes, njohuri dhe zgjidhje specifike, sepse sistemet ekzistuese të mbulimit ose barrierave të landfillit janë ndërtuar mbi zona që kanë karakteristika gjeoteknike jo homogjene; dmth mbeturinat. Këto janë subjekt i uljeve të konsiderueshme diferenciale dhe karakterizohen gjithashtu nga rreziqe të konsiderueshme mjedisore, duke përfshirë ndotësit kimikë dhe organikë.

Adresimi i nevojave specifike me gamën e produkteve Maccaferri. Strukturat tona të përforcimit të tokës dhe përvoja në këto lloje aplikimesh janë të rëndësishme. Me gjeogrida MacGrid® dhe Para-product® me fortësi nga 20 kN/m deri në 1600 kN/m, gjeokompozitët kullues MacDrain®, membranat e papërshkueshme MacLine® dhe gjeotekstilet MacTex®, ne i kombinojmë produktet në mënyra unike për të adresuar nevojat specifike gjeoteknike dhe hidraulike te ketyre projekteve sfiduese.