MacMat HS

Home > Produkte > MacMat HS

MacMat HS

Image

MacMat HS është gjenerata e ardhshme e gjeomateve me performancë të lartë, duke kombinuar një gjeomat polimerik tredimensional të përforcuar me sistemin Steelgrid të Maccaferri. Përdoret për aplikime qe kerkojne stabilizimin e faqeve te skarpatave ne të cilat ka nevoje te kete një kombinim të mbrojtjes nga erozioni dhe stabilizim sipërfaqësor.

Rrjeta perforcuese e celikut me hoje hekzagonale ka karakteristika mekanike që tejkalojnë ato të rekomanduara në EN 10223-3. Teli është shumë i galvanizuar me Zn-Al5% në përputhje me 10244-2, Klasi A. Teli i galvanizuar dhe kavot përforcuese janë gjithashtu të disponueshme me një shtresë polimerike shtesë. Performanca mekanike e produktit (rezistenca në tërheqje, rezistenca ndaj shpimit) është e njëjtë me Maccaferri Steelgrid.