AL-SR-Paramesh-Rreshen-1

Zgjidhje posaçërisht për klientët.  Ne kemi mbi 130 vite eksperiencë në sektorin e infrastrukturës. Përfshirja e gjerë në projektet e të gjitha përmasave u jep sigurinë klientëve tanë se ne kemi aftësinë për të kuptuar problemet dhe se ne mund të japim zgjidhje të posaçame për të përmbushur kërkesa të veçanta. Pavarësisht madhësisë së projektit të infarstrukturës të një klienti, Maccferri ofron ndihmë.

Pro mjedisit. Ne përpiqemi tu ofrojmë klientëve tanë zgjidhje të vlefshme e pro mjedisit: përzgjedhja nga një gamë e gjerë produktesh për të rritur mundësinë e ripërdorimit të materialit të fituar në terren dhe për të ulur nivelin e emetimit të karbonit të zgjidhjes. Ndikim i zgjedhjes në mjedis është i rëndësishëm, po ashtu si edhe procesi i prodhimit.

Strukturat për Vegjetacionin dhe Estetika. Ne shqetësohemi për mjedisin dhe gjithmonë synojmë të reduktojmë nivelin e emetimit të karbonit në prodhimin e produkteve duke përdorur çelik të ricikluar sa herë që është e mundur dhe instalojmë sisteme fotovoltaikë në  fabrikat tona. Kohët e fundit kemi prezantuar veshje miqësore me mjedisin tek telat e çelikut. Kur është e mundur ne mundohemi të integrojmë bimësinë për krijimin e habitateve dhe për arsye estetike.

Sistemi ynë i suportit është gjithmonë pranë jush.  Falë integrimit tonë nga zhvillimi i produkteve dhe prodhimit në shërbimet e projektimit dhe ndërtimit,ne jemi në gjendje për të zvogëluar rrezikun e koston për klientët tanë. Për më shumë, prania jonë globale – me fabrika e zyra kudo në botë – do të thotë se mbështetja jonë teknike është gjithmonë pranë jush. Kjo na jep ne mundësinë për të përballuar projekte të mëdha infrastrukture edhe pse me njohurinë tonë për asistim në projektet e një shkalle më të vogël.

Aplikimet

AL

need more information maccaferri