MacArmour & SteelGrid

Home > Produkte > MacArmour & SteelGrid

MacArmour & SteelGrid

Image

MacArmour MacArmour është një produkt 2-në-1 që kombinon një strukturë homogjene kavove te çelikut ne dy drejtime, me rrjetë teli me dopio torsion. Rezultati është një produkt unik që ka një ngurtësi të shkëlqyer jashtë planit (rezistencë ndaj goditjes) dhe një rezistencë të jashtëzakonshme në tërheqëse në drejtimet gjatësore dhe tërthore.

Steelgrid HR Steelgrid HR System është një sistem i plotë inovativ për zbutjen e rënies së shkëmbinjve dhe punimet e konsolidimit të skarpatave. Përdoret si një mbulesë ose si një mbulesë e fiksuar me bulona me ngurtësi të lartë (zgjatim të ulët) kur ngarkesat e parashikuara tejkalojnë aftësinë mbajtese te rrjetës tradicionale DT. Maccaferri Steelgrid HR System kombinon një gjeokompozit të patentuar me rrjetë teli çeliku me rezistencë të lartë, i cili përdoret së bashku me pllakat e ankorimit, bulonat specifike U dhe lidhësit e rrjetës.

Image