Akuakulturë në det të hapur

Home > Zgjidhje > Akuakulturë në det të hapur

Akuakulturë në det të hapur

Image

Maccaferri ofron sisteme rrjete të akuakulturës në det të hapur, të prodhuara me porosi, të gatshme për instalim në hapsire dhe në det të hapur. Nga specifikimet e klientit, duke përfshirë dimensionet, detajet e strukturës, sistemit dhe llojin e rrjetës, sistemet e rrjetave KikkoNet, duke përfshirë kombinimet e furnizimeve të paneleve rrjetë, strukturën e rrjetës, komponentët e instalimit, etj., janë bere , ndërtuar dhe kombinuar për t’u përshtatur me çdo faze te akuakulturës në det të hapur. Ato mund të instalohen në sistemin aktual në det të hapur dhe të përshtaten me dizajnin e kërkuar; ato janë gati për montim .

Zgjidhjet e rrjetave në det të hapur KikkoNet dorëzohen për t’u instaluar në hapsira ose në det të hapur. Sistemet e rrjetave në det të hapur përgatiten dhe montohen me pjesë, gati për t’u fiksuar dhe lidhur e instaluar në vend. Pjesët e paneleve rrjetë palosen për t’u futur brenda kontejnerëve të hapur 40′.

Image

Pas instalimit, sistemet e rrjetave në det të hapur KikkoNet përdoren ne menyre te perhershme, pastrohen në vend, nuk kërkojnë ndonjë mirëmbajtje tjetër të veçantë dhe mund të përballojnë forcat mjedisore dhe ekspozimin në det për disa cikle kultivimi. Maccaferri tregton, furnizon dhe ndjek pas shitjet në bashkëpunim me klientët çdo sistem akuakulture në det të hapur KikkoNet të vendosur, ekonomike dhe përfitime të prekshme për çdo projekt akuakulture në det të hapur.