Tunele – Valvulat

Home > Produkte > Tunele – Valvulat

Tunele – Valvulat

Image

B.Zero Tondo(TM) Hark prej celiku Sistemi ynë i patentuar i mbështetjes së tunelit B.Zero Tondo(TM) është një zgjidhje e re në berjen e tuneleve dhe ofron mbështetje jashtëzakonisht efikase në fazën e parë. Ai është zhvilluar për t’iu përgjigjur kërkesave të tregut si një alternativë ekonomike dhe e sigurt për harqet prej celiku tradicionale të tuneleve. B.Zero Tondo(TM) janë brinjë unike çeliku tubulare me hark, të mbushura me beton të pompuar në vend te cilat ofrojnë efikasitet më të madh strukturor sesa mbështetësit me hark çeliku tradicionalë . B.Zero Tondo(TM) ofron një zgjidhje te permiresuar ndaj deformimeve brenda gërmimit të tunelit, veçanërisht në kushtet e ngarkesës jo homogjene. Për shkak të performancës optimale të elementeve tubulare B.Zero Tondo(TM) shfaq vlera më të ulëta të sforcimit, krahasuar me harqet tradicionale të çelikut me seksion “”I”. Prandaj, nevojiten më pak harqe B.Zero Tondo(TM) për km tunel sesa harqet tradicionale, duke kursyer kohë, kosto dhe përdorim të çelikut. Një përfitim përfundimtar është se profili rrethor redukton betonin e sprucuar dhe suvatimet, duke reduktuar përdorimin dhe mbetjet.

Aksesorë harku prej çeliku Këta aksesorë mund të jenë të dobishëm gjatë përdorimit të harqeve prej çeliku B.Zero Tondo(TM). Beam Bags janë thasë me gjeotekstile jo të endura, të futura midis gërmimit të tunelit dhe harkut të çelikut dhe të mbushura me fino ose llaç për të ngarkuar shpejt brinjët tubulare. Bag Lining është një brinjë horizontale novatore me një qese te endur brenda. Qesja mbushet me fino ose llaç nga pikat e injektimit të shpërndara përgjatë gjatësisë së saj. Injeksioni zgjeron çantën, e cila plotëson plotësisht boshllëkun midis mbajtësit dhe hapsires së gërmimit të tunelit deri në harkun e instaluar më parë të çelikut B.Zero Tondo(TM). P.Met është një këmbë metalike që zgjatet me anë të kontrollit pneumatik për të lehtësuar ngarkimin paraprak të brinjëve të harkut të çelikut.

Image


Success Stories

TERZO VALICO DEI GIOVI – GENOVA JUNCTION

Maccaferri proposed an innovative approach involving Automated Tunnel Ribs HEB 300 complete with automated hinges and automated links (covering a leng

GENOVA – LIGURIA – ITALY
TERZO VALICO DEI GIOVI - GENOVA JUNCTION