Muret me toke te perforcuar dhe perforcimi i skarpatave

Home > Zgjidhje > Muret me toke te perforcuar dhe perforcimi i skarpatave

Muret me toke te perforcuar dhe perforcimi i skarpatave

Image

Sfidat e hasura gjatë modifikimit të shpateve së tokës. Modifikimi i këndeve të shpatit së tokës përtej këndit të tyre natyror të fërkimit mund të çojë në paqëndrueshmëri të shpatit. Kjo situatë mund të lindë kur germohen shpatet për të instaluar një autostradë të re, ose për të fituar një zonë zhvillimi në një vend të pjerrët.

Përmirësimi i performancës së tokës me përforcim me gjeogride. Përforcimi ynë me gjeogrid i përdorur me token i mundëson nje performance më te mirë se sa në gjendjen e papërforcuar. Për më tepër, ato mundësojnë që toka të perballoje ngarkesa më të mëdha dhe të qëndrojë në kënde më të pjerrëta. Gjeogridet vendosen horizontalisht brenda masës së ngjeshur të dheut gjatë ndërtimit, duke e përforcuar atë për shkak të rezistencës së lartë në tërheqje, sforcimit të ulët dhe ndërveprimit të mirë me tokën.

Image

skarpatat me kapacitet mbajtës të dobët ose ato në zonat sizmike. Skarpatat dhe strukturat tona të përforcuara të tokës janë ideale kur ndërtohen në toka që kanë kapacitet mbajtës të dobët, sepse ato mund të perballojne ulje diferenciale shumë më mirë se zgjidhjet më të ngurta. Ky është gjithashtu një përfitim i madh në zonat sizmike, ku zgjidhjet tona janë ekspozuar ndaj ngjarjeve të rëndësishme sizmike. Zgjidhjet Maccaferri përqafojnë qëndrueshmërinë. Gama jonë e përforcimeve me gjeogride maksimizon mundësinë për të ripërdorur materialet e fituara nga vendi si mbushje në një skarpate të përforcuar. Kjo kursen në eksportin dhe importin e materialeve nga vendi, duke përqafuar qëndrueshmërinë dhe duke reduktuar lëvizjet ndotëse të kamionëve. Kursime të mundshme në kosto. Kursimet e kostos përmes ripërdorimit të materialit të fituar nga lokacioni me gjeogride mund të jenë të konsiderueshme në një projekt. Kjoështë një arsye kryesore e inxhinierëve tanë kur ata fillojnë të punojnë me klientët në zgjidhjet e përforcimit të skarpatave. Strukturat hibride kane avantazhe ne funksionalitet dhe ne raportin cilesi/kosto Me aftësinë dhe përvojën tonë në këtë fushë dhe duke përdorur softuerin tonë të projektimit MacSTAR, ne mund të kombinojmë gjeogrida me sisteme të tjera si Terramesh®, Green dhe Mineral Terramesh® për të formuar struktura hibride që ofrojnë përfitime shtesë të efektivitetit të kostos dhe kushte te përmirësuara ndërtimit . Kjo eksperience na ka mundësuar të ndërtojmë me sukses shumë ‘mega-struktura’; shpatet dhe strukturat tona të përforcuara të tokës janë rregullisht mbi 30 m të larta. Në fakt, ne kemi projektuar dhe zbatuar me sukses struktura mbi 70 m të larta; ndoshta strukturat më të larta të tilla në botë nga çdo furnizues. Mbjellja e bimësisë në shpatet e përforcuara Aty ku klientët kërkojnë një skarpate ‘të gjelbëruar’, mbjellja me bime e skarpates së përforcuar është e rëndësishme. Ne gjithashtu mund të ndihmojmë në përzgjedhjen e përzierjeve të përshtatshme të farave, dheut vegjetativ dhe produkteve të mbrojtjes nga erozioni. Një estetikë arkitekturore më formale dhe urbane ofrohet me murin tonë të dheut të përforcuar me blloqe segmental MacWall®. Fasada e blloqeve të betonit ofron estetikën e një muri murature, por me sigurinë e dheut të përforcuar me gjeogrid si mbushje. Kjo sjell përfitime të performancës, kostos dhe efikasitetit të ndërtimit për klientët tanë. Ankorimi i dheut si një alternativë ndaj përforcimit të skarpates. Aty ku nuk ka hapësirë ​​të mjaftueshme në një projekt për të ndërtuar një skarpate të përforcuar dheu, mund të jetë e mundur të përdoret Soil Nailing. Me ankorimin e dheut që siguron stabilitetin e përgjithshëm të skarpates, MacMat ofron përforcim fleksibël të sipërfaqes dhe mundësi mbrojtjeje për përdorim midis ankorimeve të dheut. Shpatet dhe strukturat tona të përforcuara të tokës janë të sigurta për të mbështetur autostradat, argjinaturat hekurudhore dhe pronat në mbarë globin.