MacMat R

Home > Produkte > MacMat R

MacMat R

Image

Gjeomatet e përforcuara janë të përbëra ku struktura mat 3D ne brendesi te një përforcimi që mund të jetë ose një rrjetë çeliku me dopio torsion ose një gjeogrid sintetik. Ky kompozit është i krahasueshëm me vetitë e kontrollit të erozionit të një dysheku duke ruajtur vetitë e përforcimit të një përforcimi sintetik/metalik. Llojet e ndryshme të përforcimit ofrojnë performanca shtesë dhe të veçanta. Për këtë arsye, ky kompozit mund të sigurojë qëndrueshmëri shumë të lartë në tërheqje dhe ngurtësi të lartë (veçanërisht të rëndësishme për aplikimet e gozhdimit të tokës) dhe për këtë arsye është në gjendje të përmbushë një shumëllojshmëri të madhe detyrash shumëfunksionale.