Mbrojtja Mjedisore

Home > Sektoret > Mbrojtja Mjedisore

Mbrojtja Mjedisore

Disa aktivitete tradicionale njerëzore janë jetike për rritjen sociale dhe ekonomike, por në të njëjtën kohë mund të ndikojnë thellësisht mjedisin duke kontribuar në ndotjen dhe çlirimin e substancave të dëmshme. Me kalimin e viteve, rritja e ndërgjegjësimit për ndikimet që mund të kenë veprimet njerëzore në mjedis ka çuar në njohjen e nevojës për një transformim teknologjik.

Maccaferri ka prioritet mbrojtjen e mjedisit. Ne punojmë për të reduktuar rreziqet për komunitetet, për të minimizuar ndikimet mjedisore dhe për të krijuar një bashkëjetesë të ekuilibruar midis nevojave antropologjike dhe kufijve natyrorë. Përvoja e fituar në projekte të panumërta na mundësoi të krijojme zgjidhje inovative për t’iu përshtatur kërkesave specifike të projektit dhe për të parandaluar në mënyrë efikase ndotjen e mjedisit.