channelling-works

Kur kanalizimi është i nevojshëm. Kanalizimi i një rrjedhje të ujit përfshin ndërtimin e një kanali me një prerje të projektuar për të plotësuar karakteristikat e rrjedhës si dhe kapacitetet e kërkuara. Kjo mund të jetë për të kontrolluar një lumë gjarpërues në një zonë të ndërtuar, ose në afërsi të infrastrukturave. Pa këtë kontroll, rrjedha e ujit do të jetë e lirë të dëmtojnë dhe të shkaktojë probleme. Ku kanalet e transportti me rrjedha të ujit të pastër kalon nëpër tokë të ndotur, apo anasjelltas, kanali mund të vishet për ta bërë atë të papërshkueshëm, për shembull në skemat e ujitjes në bujqësi.

 

Pse një veshje mbrojtëse është e nevojshme. Për të ruajtur performancën afatgjatë të këtyre kanaleve, një veshje mbrojtëse aplikohet shpesh në brigjet lumore dhe, nëse kërkohet,edhe në shtratin e kanalit. Pa mbrojtje, erozioni i kanalit do të ndodhë si rezultat i forcave prerëse hidraulike që veprojnë në sipërfaqen e tokës.

 

Veshja e Kanaleve i shërben shumë funksioneve:

  • reduktimi i humbjeve të ujit nga kullimi
  • përmirësimi stabilitetit të brigjeve lumore
  • mbrojtje nga erozioni
  • Sigurimi i një vlerë të paracaktuar të vrazhdësi të brigjeve lumore, pra kapacitetit të rrjedhës

në kanal

 

Përfitimet e zgjidhjeve tona për kanalizimin. Ne u ofrojmë klientëve një gamë të gjerë të zgjidhjeve për kanalizimin, që përshtaten më aplikimet hidraulike. Pavarësisht nga zgjidhja, karakteristikat e përbashkëta përfshijnë:

  • Rezistencën dhe qëndrueshmërinë
  • Fleksibilitetin
  • Ekonomia
  • Përshkueshmėrisė ose padepërtueshmërisë në varësi të nevojës
  • Vrazhdësi të paracaktuar
  • Ndikimit të dobishëm në mjedis

 

Reduktimi i shpejtësisë së rrjedhës së ujit zvogëlon erozionin. Veshja e përzgjedhur mbron kanalin nga erozioni, duke rritur rezistencen e kanalit ndaj forcave prerëse dhe ul shpejtësinë e rrjedhës së ujit në sipërfaqen e tokës. Shpejtësi e ulët në sipërfaqen tokës nën ujë do të thotë më pak erozion.

 

Një shekull përvoje kombinuar me risitë bashkëkohore. Ne kemi më shumë se një shekull përvojë në kontrollin e ujit dhe strukturat e kanalizimit. Zgjidhjet tona janë të bazuara në këtë ekspertizë, por gjithashtu përfshijnë edhe risi moderne të tilla si veshje ekologjikisht miqësore dhe teknikat bioinxhinierike të dherave.

 

Kuptimi i projektit është hapi i parë jetik. Inxhinierët tanë fillojnë me të kuptuarit e problemeve të klientëve dhe forcave të ujit që do të kontrollohen. Duke përdorur softwar-ët tonë të projektimit MACRA 1 dhe 2, ne projektojmë kanale, struktura gjatësore dhe tërthore, të tilla si digat e vogla për rregullimin e rrjedhjes.

Gama jonë e sistemeve të mbrojtjes ndaj erozionit. Ne ofrojmë një gamë të klasifikuar të sistemeve hidraulike të mbrojtjes nga erozioni, të gjithë të zgjedhura për të qenë të thjeshta për tu instaluar. Sistemet shkojnë nga mushamatë e lehta të biodegradueshmë, në Materasët Reno të njohur që ofrojnë performancë të lartë dhe mbrojtje afatgjatë.

 

Kënaqim si inxhinierët dhe ekologjistët. Ne shpesh kombinojnë sistemet e bëra nga njeriu me teknikat e dherave bioinxhinierikë të tilla si living planting dhe brush-mattresses për të ofruar një zgjidhje “të mirë-të-dy-fushave’ që kënaq njësoj inxhinierët dhe ekologjistët.

Produktet

AL

need more information maccaferri