dune reconstruction

Ndërtimi i Dunave dhe zgjidhje për ruajtje. Vlera e madhe e dunave të rërës në drejtim të stabilitetit dhe sigurisë bregdetare dhe zonave bregdetare është e njohur gjerësisht dhe shumë vende kanë ndërmarrë projekte për rindërtimin dhe ruajtjen e dunave ekzistuese. Ne ofrojmë zgjidhje teknike të cilat kombinojnë peisazhin dhe kërkesat mjedisore me disponueshmërinë e materialeve  dhe lehtësinë në implementim. Për ndërhyrjet ku ka një furnizim të gatshëm në dispozicion me rërë, MacTubes® dhe MacBags® janë zgjidhje të përshtatshme teknike, ndërsa gabionët dhe Reno apo Marine mattresses  janë alternativa kur ka shkëmbinj apo materiale të tjera në dispozicion.

Produktet

AL

need more information maccaferri