Konsolidimi me Sisteme Drenazhi

Home > Zgjidhje > Konsolidimi me Sisteme Drenazhi

Konsolidimi me Sisteme Drenazhi

Image

Përveç zhveshjes së sipërfaqes së tokës (qoftë nëpërmjet zhvillimit ose proceseve natyrore), paqëndrueshmëria e shpatit mund të lidhet me menaxhimin joefektiv të rrjedhjes së ujërave të shiut. Ndërtimi i një sistemi të thjeshtë të kanaleve të kullimit të ujërave të shiut është shpesh më efektiv. Këto kanale mund t’i nënshtrohen erozionit dhe duhet të mbrohen.

Zgjidhja jonë me performancë të lartë Maccaferri ka zhvilluar MacDrain® TD, një produkt që përdoret brenda kanaleve ose për të zëvendësuar materialet tradicionale të kullimit me zhavorr ose zall. Këto materiale moderne kullimi reduktojnë nxjerrjen dhe transportin e zhavorrit në vendin e projektit, duke kufizuar ndikimin mjedisor. Për më tepër, duke u prodhuar në fabrika të kontrolluara me cilësi dhe të testuara në laborator, sistemet tona të kullimit ofrojnë parametra të njohur të performancës së kullimit, ndryshe nga kullimet tradicionale të zhavorrit.

Image