Agribusiness

Sektori i tregut të agrikulturës dhe agrobiznesit kanë probleme të ngjashme me tregjet e ndërtimit dhe mjedisit, edhe pse në një shkallë më të vogël.

Ndalimi i erozionit. Erozioni i tokës çon në vërshimin e ujërave sipërfaqësorë dhe ndotjeve të rrjedhave të ujit; teknikat e ndalimit të erozionit janë të rëndësishme për ta kapërcyer këtë. Më tepër, punime efektive dhe të sigurta të kanalizimeve nevojiten për ujitje ose drenazhim të tokës.

Zgjidhjet tona për grumbullimin dhe filtrimin. Gjeomembranat tona dhe gjeokompozitat për drenazhim përdoren për të ndërtuar laguna grumbullimi dhe pellgje për agrikulturën. Drenazhimi i perzierjeve organike dhe nënprodukteve agrikulturore mund të bëhen më efikase përmes përdorimit të tubave dhe thasëve. Ato filtrojnë materialet e ngurta nga uji i ndotur, i kapin ato në brendësi të tubit, gati për tu përdorur ose për tu hedhur nëse është e nevojshme pa pasur problemin e saisë së madhe të ujërave apo vështirësive në transport.

Përmirësim për më shumë akses. Gjeogridet tona dhe gjeotekstilet stabilizojnë rrugët e hyrjes për makineritë në agrikulturë, duke i lejuar ato të hynë në terren shumë të butë ose të vështirë, duke reduktuar kështu uljet dhe gjurmët. Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur makineritë e rënda kërkojnë akses, për shembull makineritë që përdoren në shkuljen e drurit/ industria e përpunimit të drurit.

Aplikimet

AL

need more information maccaferri