Terramesh

Home > Produkte > Terramesh

Terramesh

Image

Familja Maccaferri Terramesh® përfshin opsione të ndryshme per fasaden për të ndërtuar struktura të Tokës së Stabilizuar Mekanikisht (MSE) dhe Shpatet e Përforcuara të Tokës (RSS). Ai përbëhet nga njësi të montuara paraprakisht prej rrjetë teli me dopjo torsion (lloji 8×10) gati për t’u montuar kur të arrijnë në kantier. Përforcimi me gjeogride, ana ballore dhe kapaku janë të gjitha një panel i vazhdueshëm rrjetë, që nuk kërkon prerje në kantier. Njësitë Terramesh® janë të fabrikuara nga tela çeliku me cilësi të lartë plus një shtresë polimer shtesë (Polimac) për të siguruar jetëgjatësi 120 vjeçare të projektimit. PoliMac është veshja revolucionare që mund t’i rezistojë kushteve më agresive mjedisore, duke çuar në një përmirësim të madh të performancës. PoliMac siguron:


  • 12x rezistencë ndaj gërryerjes
  • 2x rezistencë ndaj faktoreve kimik
  • Performanca 4x në mot të ftohtë
  • 4x rezistencë ndaj rrezeve UV

Njësitë Terramesh® prodhohen në fabrikat tona në mbarë botën. Sistemi i menaxhimit dhe prodhimit në shumë prej fabrikave tona është i certifikuar në përputhje me ISO 9001. Ekzistojnë tre opsione të ndryshme të përballimit: gabion (Sistemi Terramesh®), me vegjetacion (Terramesh® i gjelbër) ose arkitektonik (Mineral Terramesh®).


Sistemi Terramesh® është një sistem modular i përdorur për të formuar një mur MSE me fasade gabioni. Seksioni i perparme i njësisë formohet duke lidhur një panel të pasmë dhe diafragma me njësinë kryesore të fasades, duke krijuar kështu qelizat në formë drejtkëndore të cilat mbushen me gure. Përforcimi i gjeogridës, fasada dhe kapaku janë të gjitha një panel i vazhdueshëm rrjete. Njësitë e Sistemit Terramesh® furnizohen në madhesi standarde, që nuk kërkojnë prerje në vend. Pas montimit në kantier, njësia e fasades mbushet me mbushje të përshtatshme guri gabioni. Me pas mbushja strukturore e dheut vendoset mbi gjeogridet përforcuese dhe ngjeshet.

Image

Green Terramesh® është një sistem modular miqësor ndaj mjedisit që përdoret për të formuar shpatet dhe argjinaturat e përforcuara (RSS) me sipërfaqe të gjelbër. Ai është përdorur globalisht në disa nga veprat më të rëndësishme të infrastrukturës. Ai përbëhet nga njësi të parafabrikuara të rrjetës së telit me dopjo torsion (lloji 8×10) të veshura me një shtrese kontrolli të erozionit dhe të ngurtësuar me një panel rrjetë të salduar. ofrohen dhe dy tirante për t’u vendosur në vendin e punës për të mbajtur njësinë në këndin e kërkuar të pjerrësisë. Faqja e përparme me kënd dhe shtresa e kontrollit të erozionit janë projektuar për të lehtësuar mbjelljen e bimësisë natyrore ; një kërkesë e rëndësishme e Green Terramesh®. Duke qenë se të gjithë komponentët janë montuar në fabrikë, Green Terramesh® instalohet më shpejt sesa sistemet e tokës të përforcuara nga konkurrentët. Njësia thjesht ngrihet në vend, këndet e mbajtësit mbështesin fasaden në këndin e caktuar pa pasur nevojë për ndonjë suport të jashtëm. Mbushja strukturore vendoset mbi gjeogridat perforcuese të dheut dhe një mbushje e përshtatshme vendoset menjëherë pas faqes së përparme. Për shembull, në një njësi, dheu i sipërm me cilësi të mirë do të vendoset menjëherë pas faqes së përparme për të nxitur vegjetacionin e shpejtë të shpatit.


Mineral Terramesh® është një sistem përforcimi i dheut unik dhe i thjeshtë për t’u instaluar me një fasade të pjerrët shkëmbore. Është ideal për përdorim aty ku preferohet një estetikë moderne me fasade të pastër. Komponentët Mineral Terramesh® janë njësi të montuara paraprakisht të montuara në fabrikë, të gatshme për montim të shpejtë në vend me një jetegjatesi prej 120 vjetësh. Instalimi është i thjeshtë pa asnjë nevoje për lidhje midis gjeogridit dhe njësisë së montuar. Njësitë Mineral Terramesh® nuk kanë nevojë për asnjë nderhyrje të jashtme për shkak të paneleve të salduar me rrjetë të galvanizuar dhe mbajtëseve të cilat e mbajnë fasaden në këndin e duhur gjatë ndërtimit. Ju lutemi, kontaktoni filialin tuaj lokal të Maccaferri për detaje mbi perdorimin dhe certifikimin në zonën tuaj.