Sarmac Dysheke Bituminoze

Home > Produkte > Sarmac Dysheke Bituminoze

Sarmac Dysheke Bituminoze

Image

Dyshekët Maccaferri Sarmac përdoren për ankorimin dhe mbrojtjen e tubacioneve dhe kabllove në punimet nënujore. Njësitë Sarmac përbëhen nga një skelet strukturor me kafazeve prej çeliku të perbere nga rrjetë teli prej çeliku të endur me dopio torsion dhe hoje gjashtëkëndore . Kjo njësi është e mbushur me një përzierje materiali bituminoz dhe e mbështjellë me një gjeotekstil mbrojtës. Litaret e brendshem ngritës mundësojnë vendosje efikase gjate punimeve.

Dyshekët Sarmac nuk çlirojnë asnjë ndotës si PAH, metale të rënda dhe hidrokarbure që tejkalojnë kufijtë për ujin e pijshëm. Sarmac mbetet duktil edhe në temperatura të ulëta dhe pershtatet me profilin e tubacionit ose kabllove. Aftësitë e tij për thithjen e energjisë e bëjnë atë një zgjidhje ideale në kryqëzimet e tubacioneve ose nën platforma ose bankina ku ekziston rreziku i rënies së objekteve.

Image