Barrierat e zhurmave

Home > Zgjidhje > Barrierat e zhurmave

Barrierat e zhurmave

Image

Barrierat akustike përdoren për të minimizuar ndotjen akustike . Rregulloret për të minimizuar ndikimin mjedisor të zhurmës dhe ndotjes vizuale të krijuar nga infrastruktura dhe punimet industriale në zonat e banuara kanë gjeneruar një kërkesë në rritje për barriera akustike dhe vizuale. Barriera të tilla kërkohet të ketë; • Ndikim minimal në peizazhin urban • “Gjurmë” e vogël (edhe për strukturat e larta)

Zgjidhjet Maccaferri kombinojnë të dyja këto cilesi, me lehtësinë e ndërtimit dhe efektivitetin e kostos. Shumë siseme akustike shfaqin teknologjinë tonë të përforcimit të tokës duke përdorur gjeogridat dhe gabionet tona. Kombinimi i zgjidhjeve na mundëson të akomodojmë me sukses kërkesat e klientëve për estetikë, hapësirë ​​dhe vlerë. Gjeogridet tona unike ParaDrain shpesh mundësojnë ripërdorimin e mbushjeve me cilësi të dobët si mbushje strukturore, veçanërisht brenda kufijve akustikë; duke reduktuar më tej ndikimin mjedisor dhe gjurmën e karbonit.

Image