Perforcimi i shtreses Asfaltit

Home > Zgjidhje > Perforcimi i shtreses Asfaltit

Perforcimi i shtreses Asfaltit

Image

Rritje e tendosjes në rrugët tona. Autostradat tona po përjetojnë presione të paprecedentë; rritja e përdorimit dhe reduktimi i buxheteve të mirëmbajtjes. Rishtrimi i thjeshtë është vetëm një rregullim i përkohshëm. Kur shtresat fleksibël të asfaltit ekspozohen ndaj ngarkesave të përsëritura ciklike, mund të ndodhin gërvishtje, formim gropash dhe plasaritje nga perdorimi. Me rritjen e përdorimit të automjeteve dhe ngarkesave në bosht, ky problem mund të përkeqësohet gjithashtu. Thjesht rishtrimi e një shtrese me probleme do të përmirësojë vetëm përkohësisht situatën pasi plasaritjet nga shtresat e poshtme përhapen së shpejti në shtresen e re, duke shkaktuar plakje të parakohshme. Kjo plasaritje reflektuese mund të jetë gjithashtu një problem kur në bazamentin ekzistuese të betonit vendosen mbulesa asfalti .

Zgjidhjet e përforcimit të asfaltit Maccaferri përdoren për të adresuar problemet e autostradës: * Plasaritje reflektuese * Plasaritje termike dhe vjetersie * Rrëshqitje dhe shtypje * Ngarkesa të larta aksiale * Ndërtimi në toka torfe * Ulje diferenciale *Nënshtresa të dobëta * Trashësia e ulët e shtresës së ndërtimit

Image

Reduktimi i kostos së gjithë jetës përmes përforcimit efektiv. Përforcimi i asfaltit mund të prodhojë një rritje të trefishtë të jetëgjatësisë së traseve të autostradave duke reduktuar lodhjen, plasaritjet reflektuese, termike etj. Me rritjen e jetëgjatësisë së lodhjes dhe intervaleve të zgjatura të mirëmbajtjes, “kostoja e gjithë jetës” e një traseje të përforcuar është më e vogël se e një traseje të papërforcuar. Përforcimi redukton sforcimet e rrugës. Përqendrimet e sforcimeve në teeresine e asfaltit lehtësohen dhe rishpërndahen nga përforcimi, duke rezultuar në: * Fillimi i vonuar i plasaritjeve, rritja më e ngadaltë e plasaritjeve * Gjerësia më e ngushtë e çarjes * Hapësirë ​​më e gjerë ndërmjet çarjeve * Devijimi i çarjeve Produktet tona për ndërtime të reja dhe mbivendosje. Ne ofrojmë një gamë produktesh përforcuese për shtrimin bituminoz. Ndërsa MacGrid® AR fibra me qelqi dhe gjeogrida poliesteri pengojnë plasaritjen reflektuese, Road Mesh® përforcon gjithashtu strukturisht trasene. Road Mesh® siguron kufizim anësor të asfaltit, i cili përmirëson rezistencën ndaj gërvishtjeve dhe shtytjeve. Duke qenë se përforcon strukturisht trasene, Rrjeta e Rrugës mund të përdoret gjithashtu në rrugë të reja, dhe jo vetëm në rishtrime. Zgjidhje efektive të bazuara në kërkime dhe përvojë. Ne e dimë se zgjidhjet tona funksionojnë mirë bazuar në kërkime dhe zhvillime të gjera në bashkëpunim me universitete dhe institute kërkimore kryesore, si dhe në përvojën praktike të projekteve gjatë shumë viteve. Hulumtimi ynë ka kontribuar në zhvillimin e softuerit tonë të projektimit MacREAD, të cilin inxhinierët tanë e përdorin për të zgjidhur problemet e rrugëve të klientëve tanë.