Sistemi i Veshjes -Baze

Home > Zgjidhje > Sistemi i Veshjes -Baze

Sistemi i Veshjes -Baze

Image

Pse një bazë e fortë është jetike. Sistemi i barrierës bazë është komponenti më i ndjeshëm i sistemit të landfillit pasi ai duhet të mbrojë tokën dhe ujërat nëntokësore nga ndotja. Ky sistem pengesë është gjithashtu një komponent jetik në lagunat e kullimit të minierave, shtresat e grumbullimit të ujerave dhe zonat e depozitimit të mbetjeve bujqësore.

Produktet dhe njohuria e Maccaferri ju ofron zgjidhje specifike Ne projektojmë sistemet e pengesave në varësi të natyrës së rrezikshme të materialit që përmban dhe ndjeshmërisë së mjedisit përreth. Zgjidhjet tona mund të kombinojnë materiale natyrore dhe sintetike për të arritur nivelet e kërkuara të sigurisë dhe gjithashtu për të optimizuar efikasitetin e ndërtimit. Ne jemi në gjendje të ofrojmë këtë nivel personalizimi, falë games sonë të prodhimit dhe njohurive tona teknike.

Image

Gama e produkteve Maccaferri plotëson kërkesat tuaja Përvoja jonë dhe gama e gjerë e produkteve mundëson optimizimin e zgjidhjeve për klientët në përputhje me rregulloret aktuale të projektimit dhe mbetjeve; − Gjeokompozitet bentonite MacLine® GCL − Kompozita kulluese MacDrain® − Gjeomembranat MacLine® − Gjeotekstilet për ndarje dhe filtrim MacTex® H dhe F − Gjeotekstilet mbrojtëse MacTex® PN dhe PH − Paralink®, Paragrid®, MacGrid® WG gjeogrida për përforcimin e tokës − Gjeogrid hibrid Paradrain® me funksion integral kullimi Përvoja dhe produktet tona ndërtojnë themele të qëndrueshme. Për më tepër, mbështetja e themelit dhe përforcimi i sipërfaqes së landfillit është i rëndësishëm për të siguruar një shtresë të qëndrueshme themeli dhe stabilitetin e përgjithshëm të landfillit. Kjo është thelbësore kur një landfill i ri duhet të ndërtohet në një sipërfaqe të butë ose në tokë që i nënshtrohet rrëshqitjeve të dheut. Kombinimi ynë i produkteve gjeogride apo edhe sistemeve Gabion dhe Terramesh® përfaqëson një zgjidhje të vlefshme për problemet e ndryshme me të cilat përballen projektuesit gjatë fazave fillestare të planifikimit ose në raste urgjente ose situata të paparashikuara. Ju lutemi, kontaktoni filialin tuaj lokal të Maccaferri për këshilla nëse ky shërbim është i disponueshëm në zonën tuaj.