Mbrojtja gjatesore

Home > Zgjidhje > Mbrojtja gjatesore

Mbrojtja gjatesore

Image

Strukturat mbrojtëse gjatësore janë struktura hidraulike me shtrirje paralele me rrjedhën e lumit. Këto struktura shpesh ndërtohen ose mbështeten në brigje natyrore ekzistuese dhe ato zakonisht shtrihen për një distancë të konsiderueshme. Zgjidhjet e mbrojtjes së brigjeve të lumit duhet të jenë mjaftueshëm të qëndrueshme dhe të projektuara mirë për të luftuar forcat erozive të krijuara nga rryma e rrjedhës dhe sedimentet e transportuara.

Ngarkesa e gërryerjes për shkak të materialeve të bartura nga rrjedha është ndër forcat më kritike të ushtruara në brigjet e lumenjve ose në pjesen e siperme të brigjeve. Për këtë arsye, ne zhvilluam PoliMac, një shtresë polimer ekskluzive për produktet e telit me dopjo torsion për t’i bërë ballë ngarkesave mekanike dhe sulmeve kimike që ndikojnë në strukturat e lumenjve.

Image

Fushatat rigoroze të testimit dhe një kuptim i thellë i performancës së zgjidhjeve tona na mundësojnë të bëjmë projekte me kosto konkuruese që do t’u japin zgjidhjeve tona një avantazh të madh në krahasim me sistemet ekuivalente dhe alternative (tradicionale). Një mbrojtje shtrati e ndërtuar duke përdorur Reno Mattress Plus mund të ketë një ulje të trashësisë deri në 73% në krahasim me mbrojtjen tradicionale të shtratit me gure te hedhur. Kjo mundëson kursime të konsiderueshme materiale dhe reduktim të ngarkesës mjedisore të mbrojtjes së bregut të lumit. Sistemet tona për mbrojtjen e brigjeve të lumit janë studiuar dhe optimizuar për të gjetur një ekuilibër midis kërkesave të shoqërive tona dhe ekuilibrit mjedisor. Në këtë drejtim, zgjidhjet tona janë krijuar për të krijuar kushte ideale për ri-bimësinë natyrore të shtratit; Për më tepër, studimet e fundit tregojnë se sistemet tona gjithëpërfshirëse të natyrës ofrojnë një habitat natyror për speciet e gjalla, duke rritur biodiversitetin përmes mbrojtjes së flores dhe faunes. Shkarkoni softuerin MacRa Studio dhe filloni të projektoni ndryshimin me ne!