Gjeogridet Monoaksiale

Home > Produkte > Gjeogridet Monoaksiale

Gjeogridet Monoaksiale

Image

Gjeogridet përdoren, kryesisht, për qëllime përforcimi duke marrë parasysh strukturën e tyre të veçantë e cila eshte në gjendje të sigurojë forcën e nevojshme për të përforcuar materialin mbushës dhe aftësinë e tyre për të kufizuar grimcat e tokës që vendosen në hapjet e vetë rrjetës. Llojet monoaksiale karakterizohen nga një rezistencë kryesore në tërheqje, zakonisht në drejtimin MD, ku performancat CMD minimizohen në minimum siç kërkohet nga teknologjia prodhimit te gjeogrideve.

Image

ParaGrid™

High tenacity core with a thick PE coating with strength from 30 to 200 kN/m to be used in standard soil reinforcement applications (mostly retaining structures) in any soil including aggressive ones characterized by high values of ph
ParaGrid™ HF

Similar to ParaGrid as structure but mostly used in combination with Terramesh units as primary reinforcement. Their strength varies from 90 to 250 kN/m and can be used in any soil including aggressive ones characterized by high values of ph
Image
Image

ParaLink™

Again a strip based structure mostly used in basal reinforcement applications (but not exclusively) as piled embankment foundations, sink holes application or foundation on soft soils. Their strength varies from 300 to 1600 kN/m and can be used in any soil including aggressive ones characterized by high values of ph
ParaDrain™

Similar to ParaGrid but with a draining capacity in the MD direction obtained by shaping the strips with a channel profile closed by a geotextile filter. This unique composite is designed to be used with very thin or cohesive soils in very demanding geotechnical situations.
Image
Image

Paragrid™ W

An enhanced high performance knitted geogrid characterized by a very high modulus and the lowest reduction factors. Designed for standard soil reinforcement application with a specific focus on segmental wall applications. This family is suitable for use with standard soils characterized by 4</=ph</=9 
Documentación Gjeogridet Monoaksiale