Gjeogridet Monoaksiale

Home > Produkte > Gjeogridet Monoaksiale

Gjeogridet Monoaksiale

Image

Gjeogridet përdoren, kryesisht, për qëllime përforcimi duke marrë parasysh strukturën e tyre të veçantë e cila eshte në gjendje të sigurojë forcën e nevojshme për të përforcuar materialin mbushës dhe aftësinë e tyre për të kufizuar grimcat e tokës që vendosen në hapjet e vetë rrjetës. Llojet monoaksiale karakterizohen nga një rezistencë kryesore në tërheqje, zakonisht në drejtimin MD, ku performancat CMD minimizohen në minimum siç kërkohet nga teknologjia prodhimit te gjeogrideve.

Dokumentacion Gjeogridet Monoaksiale