Punime Drenazhi vertikale

Home > Zgjidhje > Punime Drenazhi vertikale

Punime Drenazhi vertikale

Image

Menaxhimi i ujit nga rrjedhjet, ose nga sipërfaqet freatike brenda tokës, është një nga aspektet më të rëndësishme që ndikon në performancën afatgjatë të asaj strukture. Rëndësia e menaxhimit të rrjedhjes së ujit. Uji i tepërt ose i pakontrolluar brenda dherave mund t’i dobësojë ato, duke shkaktuar probleme të shumta. Menaxhimi i ujit nga rrjedhjet, ose nga sipërfaqet freatike brenda tokës, është një nga aspektet më të rëndësishme që ndikon në performancën afatgjatë të asaj strukture.

Papërshtatshmëria e sistemeve tradicionale të kullimit. Rëndësia e kullimit efektiv pas strukturave (muret mbajtëse prej betoni, shtyllat e ngjitura, muret e diafragmës dhe strukturat në kontakt me shtresat e tokës) dhe brenda shpateve është e njohur mirë, por shpesh anashkalohet. Kullimet tradicionale të materialit kokrrizorë shpesh instalohen, duke zënë hapësirë ​​të panevojshme dhe pa një kuptim real të aftësisë së tyre të vërtetë kulluese.

Gama jonë e gjeokompoziteve kulluese MacDrain® ofron një alternativë me kosto efektive dhe teknikisht superiore ndaj kullimeve tradicionale të grimcuara. MacDrain® perfaqson një kanal të lirë për rrjedhjen e ujit nga toka ngjitur. Duke reduktuar ose hequr tërësisht kolonën e kullimit të zhavorrit, ne reduktojmë nxjerrjen e zhavorrit dhe lëvizjet e kamionëve që kërkohen për t’i sjellë ato në vendin e projektit, duke përmirësuar përfitimet mjedisore. Identifikimi i rradhes të duhur të veprimit. Procesi i përzgjedhjes fillon me softuerin tonë të projektimit, MacFLOW, për të përcaktuar rrjedhën e pritur të ujit dhe kushtet e ngarkimit. Njohuritë tona prodhuese na mundësojnë të prodhojmë kombinime të gjeotekstilet dhe materialeve bërthamore kulluese, me qëllim identifikimin e produktit më të përshtatshëm për aplikimin specifik, në mënyrë që të optimizojmë nevojat teknike dhe ekonomike. Shpejtësia, performanca dhe kursimet. Me performancën e testuar në laborator dhe prodhim të kontrolluar me cilësi, MacDrain® mund të zëvendësojë kullimin tradicional të zhavorrit, duke ofruar instalim më të shpejtë, performancë afatgjatë të matshme dhe ulje të kostos së ndërtimit.