MacWeb

Home > Produkte > MacWeb

MacWeb

Image

Gjeoqelizat përbëhen nga qeliza të vendosura përballë, të prodhuara normalisht me shirita materialesh sintetike të ekstruduara (qoftë të lëmuara, me teksturë, të shpuar ose jo) për të formuar një strukturë të ngjashme me hojet e mjaltit. Aplikimi kryesor i këtyre materialeve është kontrolli i erozionit duke mbajtur në vend dheun ose materiale të tjera të lirshme. Gjeocellët janë instaluar kryesisht në prani të tokave të thata dhe jo vegjetative me pjerrësi të cekët; Kohët e fundit, ato janë përdorur edhe në kombinim me gjeogrida simetrike në aplikimet e stabilizimit të tokës.