Sistemi i veshjes – Mbulimi

Home > Zgjidhje > Sistemi i veshjes – Mbulimi

Sistemi i veshjes – Mbulimi

Image

Sistemi i mbulimit ose i barrierës sipërfaqësore është një pjesë e rëndësishme e procesit kur mbyllet (ose mbulohet) një landfill, minierë e kontaminuar ose vend bujqësor. Zakonisht integrohet brenda një projekti më të përgjithshëm për “natyralizimin” e zonës dhe rehabilitimin e tij në peizazhin ekzistues. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në punimet e minierave të braktisura, apo landfillet e vjetra të cilat janë mbyllur pas vendosjes se ligjeve më rigoroze.

Qëllimi i mbulimit. Efektiviteti i këtij kufizimi ka implikime të rëndësishme ekonomike dhe mjedisore. Qëllimi i tij është: • të kullojë gazin e metanit i cili krijohet gjatë degradimit të mbetjeve • për të parandaluar depërtimin e ujit të shiut për të ndaluar ndotjen dhe gjenerimin e rrjedhjeve të tepërta ndotëse brenda njesise • për të formuar një substrat të përshtatshëm për rritjen e bimësisë natyrore • të jetë topografikisht i kompatibel me mjedisin përreth

Image

Përballimi i sfidës së erozionit. Erozioni është një problem që mund të lindë në mbylljen e një landfilli, pas ndërtimit të sistemit përfundimtar të mbulimit të papërshkueshëm. Në fund të fundit, bimësia e krijuar në sistemin e mbulimit riintegron landfillin në mjedis. Mbrojtja nga erozioni shpesh kërkohet për të parandaluar dëmtimin nga rrjedhja e ujërave të shiut, gjatë rritjes të bimësisë. Ashtu si me veshjet e bazës, nevojitet një përzgjedhje e kujdesshme e materialeve të përshtatshme gjeosintetike. Optimizimi i zgjidhjeve përmes përvojës dhe produkteve tona Përvoja jonë dhe gama e gjerë e produkteve mundëson optimizimin e zgjidhjeve për klientët në përputhje me rregulloret aktuale të projektimit per mbetjet; − Gjeokompozitet bentonite MacLine® GCL − Kompozita kulluese MacDrain® − Gjeomembranat MacLine® − Gjeotekstilet për ndarje dhe filtrim MacTex® H dhe F − Gjeotekstilet mbrojtëse MacTex® PN dhe PH − Paralink®, Paragrid®, MacGrid® WG gjeogrida për përforcimin e tokës − Gjeogrid hibrid Paradrain® me funksion integral kullimi Për më tepër, strukturat kulluese dhe hidraulike mund të perdoren gjithashtu për të kontrolluar rrjedhjen e ujit dhe për të kufizuar efektet e erozionit. Plotësimi i kërkesave dhe rregulloreve të ndërtimit . Ne mbështetemi në përvojën tonë hidraulike, mbrojtjen nga erozioni dhe stabilizimin e mbulesave të tokës për të përmbushur kërkesat e ndërtimit modern të landfillit dhe për të zhvilluar një projekt harmonik dhe funksional në përputhje me rregulloret aktuale.