Tarp

Home > Produkte > Tarp

Tarp

Tarp janë materiale hidroizoluese të përbëra të prodhuara duke laminuar në njërën ose në të dyja anët e shtresave polimerike të përputhshme të pëlhurave poliolefine (polipropileni ose polietileni) të thurura . Kjo fletë e lehtë por shumë rezistente mund të furnizohet në rrotulla standarde, por, më së shpeshti, ato montohen në fletë të mëdha (madhësia tipike 50×20 m) që i bëjnë ato ideale për punë të vogla hidraulike (ujembledhes te vegjel) ose për mbulim të përkohshëm në landfille.

Tarp janë materiale hidroizoluese të përbëra të prodhuara duke laminuar në njërën ose në të dyja anët e shtresave polimerike të përputhshme të pëlhurave poliolefine (polipropileni ose polietileni) të thurura . Kjo fletë e lehtë por shumë rezistente mund të furnizohet në rrotulla standarde, por, më së shpeshti, ato montohen në fletë të mëdha (madhësia tipike 50×20 m) që i bëjnë ato ideale për punë të vogla hidraulike (ujembledhes te vegjel) ose për mbulim të përkohshëm në landfille.