Tunele – Tuba Drenazhimi

Home > Produkte > Tunele – Tuba Drenazhimi

Tunele – Tuba Drenazhimi

Tuba kullues plastikë me mikroperforim për konsolidimin e dherave brenda gërmimeve tunele. Tubat kullues plastikë futen në një vrimë të shpuar paraprakisht për të kulluar ujin nga dheu prapa ose ngjitur me gërmimin e tunelit. Tubat e kullimit mund të mbështillen me një shtrese gjeotekstili për të parandaluar bllokimin e vrimave nga materiali i imët në pezullim në ujërat nëntokësore. Tubat e kullimit përmbajnë një sistem bashkues inovativ të zhvilluar për të lehtësuar vendosjen e shpejtë.

Tuba kullues plastikë me mikroperforim për konsolidimin e dherave brenda gërmimeve tunele. Tubat kullues plastikë futen në një vrimë të shpuar paraprakisht për të kulluar ujin nga dheu prapa ose ngjitur me gërmimin e tunelit. Tubat e kullimit mund të mbështillen me një shtrese gjeotekstili për të parandaluar bllokimin e vrimave nga materiali i imët në pezullim në ujërat nëntokësore. Tubat e kullimit përmbajnë një sistem bashkues inovativ të zhvilluar për të lehtësuar vendosjen e shpejtë.