Zgjidhje

Zgjidhje

Akuakulturë në det të hapur
Maccaferri ofron sisteme rrjete të akuakulturës në det të hapur, të prodhuara me porosi, të gatshme për instalim në hapsire dhe në det të hapur. NgShiko
star
Ankorimet
Ankorimi i tokës është një teknikë që mund të përdoret si në shpate natyrale ashtu edhe në gërmime, konsiston në futjen e kavove për të përforcuar shpShiko
star
Aplikimet e veshjeve te dheut
Kur vendoset dheu në sipërfaqe me kënd të ulët fërkimi, ekziston rreziku që toka të rreshkas nga pjerrësia. Kjo situatë është çuditërisht e zakonshme Shiko
star
Argjinaturat e Rockfall
Argjinaturat mbrojtëse nga rënia e shkëmbinjve janë sisteme pasive dhe një zgjidhje ideale kur sistemet e stabilizimit të sipërfaqes nuk mund të instaShiko
star
Argjinaturat me pilota
Ka shumë situata ku është e nevojshme të kufizohet vendosja vertikale e një argjinature, për shkak të konsolidimit të një themeli të butë. Për shembulShiko
star
Barrierat dinamike Rockfall
Në situata të caktuara të rrezikut nga rënia e shkëmbinjve, mund të mos jetë optimale instalimi i mbrojtjes së rrjetave kapese ose rrjetës së stabilizShiko
star
Barrierat e mbrojtjes se forcave
Sistemi ynĂ« pengues MAC i lehtĂ« dhe i shpejtĂ« pĂ«r t’u vendosur mbron trupat duke ofruar mbrojtje balistike, zbutjen e shpĂ«rthimit dhe barriera automjeShiko
star
Barrierat e sigurise
Barrierat e sigurisë janë projektuar dhe planifikuar në mënyrë specifike për të parandaluar që automjetet të dalin nga autostrada ose hekurudha dhe tëShiko
star
Barrierat e zbutjes
Sistemet e zbutjes përdoren në shpatet ku ka hapësirë ​​të mjaftueshme nën barrierën në të cilën shkëmbinjtë mund të ndalen ose të grumbullohen në mënShiko
star
Barrierat e zhurmave
Barrierat akustike përdoren për të minimizuar ndotjen akustike . Rregulloret për të minimizuar ndikimin mjedisor të zhurmës dhe ndotjes vizuale të kriShiko
star
Debris Flow dhe barrierat e rreshkitjeve te ceketa
Rrjedhat e mbetjeve te ngurta dhe rrëshqitjet e cekëta të dheut janë rrëshqitje të lëngshme shumë të lëvizshme që përmbajnë një shumëllojshmëri materiShiko
star
Drenazh planar dhe horizontal
Kullimi planar dhe horizontal është një teknikë e dobishme për të konsoliduar tokat e dobësuara nga prania e ujit. Heqja e ujit, duke futur një rrugë Shiko
star
Drenazhi i Shtresave te poshtme dhe Bazamentit
Heqja e ujit për të rritur performancën. Një strukturë trase ose bazament mund të dobësohet nga uji brenda, poshtë ose ngjitur me të. Heqja e këtij ujShiko
star
Gardhet e debores dhe mbrojtja nga orteket
Banorët e zonave malore të dëborës kanë qenë gjithmonë të rrezikuar nga ortekët. Shpyllëzimi dhe zhvillimi i infrastrukturës turistike në këto rajone Shiko
star
Hidroizolim i rezervuarëve, liqeneve dhe kanaleve
Hidroizolimi i rezervuarëve, liqeneve dhe kanaleve shërben për shumë funksione, qoftë për të siguruar pellgje për permbajtjen e ujit të stuhisë, qoftëShiko
star
Kafaze rrjete per peshkim
Maccaferri ofron kafaze rrjete të dizajnuara me porosi dhe të montuara paraprakisht në vendin e rezervatit së peshkut. Nga specifikimet e klientit,Shiko
star
Kalatat dhe bankina
Kalatat dhe bankina mund të ndërtohen dhe të mbrohen nga erozioni duke përdorur zgjidhjet tona teknike. Zgjidhjet Maccaferri janë përdorur gjithashtu Shiko
star
Konsolidim dhe perforcim i germimeve
Kur dhe pse kërkohet përforcimi dhe konsolidimi i tokës? Konsolidimi dhe Përforcimi i Gërmimit janë teknika që përdoren për të stabilizuar Shiko
star
Konsolidimi me Sisteme Drenazhi
Përveç zhveshjes së sipërfaqes së tokës (qoftë nëpërmjet zhvillimit ose proceseve natyrore), paqëndrueshmëria e shpatit mund të lidhet me menaxhimin jShiko
star
Largimi i ujit
Probleme me mbetjet e lĂ«ngshme. Hedhja e materialeve tĂ« mbetjeve tĂ« lĂ«ngshme Ă«shtĂ« e shtrenjtĂ«, e vĂ«shtirĂ« pĂ«r t’u transportuar dhe mund tĂ« çojĂ« nĂ« ndShiko
star
Mbrojtja e skarpatave
Të gjitha shpatet natyrore i nënshtrohen forcave të vazhdueshme të erozionit. Nëse shpati është formuar së fundmi si pjesë e zhvillimit të ri, ose ëshShiko
star
Mbrojtja gjatesore
Strukturat mbrojtëse gjatësore janë struktura hidraulike me shtrirje paralele me rrjedhën e lumit. Këto struktura shpesh ndërtohen ose mbështeten në bShiko
star
Mbrojtje tubacionesh
Që nga viti 1981 ne kemi ofruar zgjidhje inxhinierike për mbrojtjen, ankorimin, balastimin dhe stabilizimin e tubacioneve dhe kabllove nën det. Sipas Shiko
star
Mbulimi i sedimentit
Vështirësitë me sedimentet e ndotura. Sedimentet e ndotura ekzistojnë në shumë vende në rrjedhat ujore, grykëderdhjet dhe detet ngjitur me objektet inShiko
star
Mure vertikale me fasade me panele betoni
Situatat që kërkojnë zgjidhjet tona inxhinierike me kosto efektive. Aty ku disponohet vetëm një hapsire e ngushtë ndërtimi ose kërkohet një strukturë Shiko
star
Muret detare dhe strukturat bregdetare
Muret detare dhe strukturat e vijës bregdetare janë ndërtuar për të mbrojtur infrastrukturën si qytetet, rrugët, autostradat, linjat hekurudhore dhShiko
star
Muret mbajtese masiv me gravitet
Stabiliteti i murit mbajtës masiv me gravitet bazohet në integritetin strukturor të njësive dhe masën e tyre të mbushur për të mbajtur skarpata të paqShiko
star
Muret me toke te perforcuar dhe perforcimi i skarpatave
Sfidat e hasura gjatë modifikimit të shpateve së tokës. Modifikimi i këndeve të shpatit së tokës përtej këndit të tyre natyror të fërkimit mund të çojShiko
star
Ndertime mbi hapsira boshe
Mbrojtje nga cedimi. Gjeogrjetet dhe gjeotekstilet me forcë të lartë përdoren shpesh në zonat ku pritet cedimi i minierave, ose në zonat ku mund të ndShiko
star
Ndertime ne toka te dobeta
Argjinaturat e ndërtuara në toka kohezive ose aluviale mund të jenë subjekt I uljeve për shkak të natyrës së ngjeshshme të tokës së bazes. Shiko
star
Pendat, kanalet dhe strukturat tërthore
Strukturat tërthore përdoren për të kontrolluar rrjedhat dinamike hidraulike që bartin lëndë të ngurta ose sedimente. Këto struktura pengojnë rrjedShiko
star
Perforcimi dhe Suport i Siperfaqes
Disa shpate shkëmbore kanë një shtresë sipërfaqësore të paqëndrueshme e cila shpesh kërkon stabilizim shtesë. Ne ofrojmë një sërë sistemesh për perforShiko
star
PĂ«rforcimi i dherave dhe mbetjeve margjinale
Maksimizimi i vëllimeve të depozitimit të mbetjeve në një botë më të populluar. Me një popullsi botërore në rritje, njerëzimi po prodhon sasi në rritjShiko
star
Perforcimi i shtreses Asfaltit
Rritje e tendosjes në rrugët tona. Autostradat tona po përjetojnë presione të paprecedentë; rritja e përdorimit dhe reduktimi i buxheteve të mirëmbajtShiko
star
Përmirësimi i shtresave te poshtme
Çështjet që lidhen me rrugët të bëra nga materiali I palidhur dhe bazamentet e pistave. Nënshtresat dhe rruget hyrese të bëra nga materiale të palidhuShiko
star
Piggybacking
Autoritetet lokale , duke kërkuar të zgjidhin problemin në rritje të asgjësimit të mbetjeve, mund të konsiderojnë rihapjen e zonave të braktisura të mShiko
star
Punime Drenazhi vertikale
Menaxhimi i ujit nga rrjedhjet, ose nga sipërfaqet freatike brenda tokës, është një nga aspektet më të rëndësishme që ndikon në performancën afatgjatëShiko
star
Punimet e kanalizimeve
Një veshje mbrojtëse shpesh aplikohet , në shtratin e kanaleve hidraulike për të ruajtur performancën afatgjatë të rrjedhës. Pa mbrojtje, erozioni i kShiko
star
Rindertimi i bimesise ujore dhe koraleve
Rëndësia e hapsirave me bime detare. Hapesirat me vegjetacion detar janë karakteristika të rëndësishme në mjedisin bregdetar pasi ato reduktojnë shpejShiko
star
Rindertimi i dunave
Vlera e pamasë që ofrojnë dunat e rërës për sa i përket stabilitetit të vijës bregdetare dhe sigurisë bregdetare njihet gjerësisht dhe shumë vende kanShiko
star
Rrjeta kunder grabitqareve
Maccaferri ofron rrjeta kundër grabitqarëve të prodhuara me porosi, të gatshme për montim në vendin e rezervatit së peshkut. Nga specifikimet e kliShiko
star
Sistemi i veshjes – Mbulimi
Sistemi i mbulimit ose i barrierës sipërfaqësore është një pjesë e rëndësishme e procesit kur mbyllet (ose mbulohet) një landfill, minierë e kontaminuShiko
star
Sistemi i Veshjes -Baze
Pse një bazë e fortë është jetike. Sistemi i barrierës bazë është komponenti më i ndjeshëm i sistemit të landfillit pasi ai duhet të mbrojë tokën dhe Shiko
star
Skoliera dhe Penela
Valethyesit mund të vendosen në det të hapur ose të lidhur me vijën bregdetare dhe zakonisht mbrojnë infrastrukturën detare nga veprimi i valëve dhe iShiko
star
Veshja fillestare
Sigurimi i stabilitetit dhe suportit Faza kryesore e veshjes siguron stabilitetin e strukturës së tunelit duke siguruar mbështetje të menjëhershme Shiko
star
Veshje e thjeshte me rrjete
Në shpatet e shkëmbinjve instalohen pëlhura të neutralizimit së shkëmbinjve ose sisteme të thjeshta kapje për të mbajtur mbetjet dhe guret dhe që bienShiko
star

Nuk keni gjetur atë që kërkoni?

Filter by:
Kerkim I avancuar
Takoni ekspertët tanë

Ne përfaqësojmë një partner fitues për botën komplekse të ndërtimit qytetar dhe industrial. Falë një game të gjerë, produktet tona janë përgjigjja për kërkesat teknike të ndryshme të sektorit: nga drenazhi dhe mbrojtja deri te uji dhe mbulimi i strukturave me izolim nga uji, për kursimin e energjisë dhe komoditetin e banimit, nga kontrolli i avullit deri te çështjet e lidhura.

Ju nevojitet asistencë teknike?

Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar me projektin tuaj të ardhshëm.