Drenazhimi i Nënbazës dhe Sipërfaqes së Asfaltuar

sub-grade-pavement

Heqja e ujit për të rritur performancën. Një bazament ose sipërfaqe e asfaltuar mund të dobësohet prej ujit brenda në to, nën ose ngjitur me to. Heqja e këtij uji mund të përmirësojë bazamentin apo performancën e sipërfaqeve të asfaltuara. Pranimi i kërkesave të ndryshme. Kërkesat për performancë të mirë janë të ndryshme për një… Read more »

Përdorime të tjera të Betonit

Steel-Fibre-Reinforced-Concrete

Në territorin e Kinës dhe Hong Kongut, Argjentinës, Brazilit, Paraguait, Peruse, Uruguajit dhe jo vetëm, ne ofrojmë Steel Fibre Reinforced Concrete (SFRC) për përdorim në dyshemetë industriale, pllakave të betonit dhe produkteve të parafabrikuara të betonit. Nëpërmjet njohurive tona dhe përvojës në fibrat e përforcimit, ne u ofrojmë klientëve potencialin për të përmirësuar performancën e… Read more »

Digat e Vogla, Tombinot dhe Strukturat Tërthore

weirs-culverts-transverse-structures

Mbi një shekull përvojë në strukturat tërthore. Strukturat tërthore përdoren për të kontrolluar flukset hidraulike dinamike që mbajnë objekte ose sedimente. Këto struktura pengojnë rrjedhën, duke ndryshuar sjelljen e saj hidraulike dhe aftësinë e saj për të gërryer. Ne kemi më shumë se një shekull përvojë në zgjedhjen e strukturave të duhura tërthore, që përdoren… Read more »

Hidroizolimi i Rezervuarëve, Liqeneve dhe Kanaleve

Waterproofing-of-Reservoirs-Lakes-and-Channels

Funksionet e shumta të hidroizolimit dhe të veshjes. Hidroizolimi dhe veshja e rezervuarëve, liqeneve dhe kanaleve shërben në shumë funksione, qoftë për sigurimin e pellgjeve ujëmbledhës, ose për të parandaluar ujin e kontaminuar të ndoti tokën. Këto struktura të grumbullimit përdoren në sektorët e shumta të tregut, duke përfshirë; pellgjet e mbetjeve nga bujqësia lagunave… Read more »

Soletat e Magazinave dhe Industriale

warehouses-industrial-slabs

Në territorin e Kinës dhe Hong Kongut, Argjentinës, Brazilit, Paraguait, Perusë, Uruguajit dhe jo vetëm, ne ofrojmë Steel Fibre Reinforced Concrete (SFRC) për përdorim në soletat industriale, soletave prej betoni dhe produkteve me beton të parafabrikuar. Përmirësimi i performancës së betonit. Përdorimi i fibrave në beton siguron veti të reja dhe të përmirësuara mekanike, fibrave… Read more »

Përforcimi i Sipërfaqeve dhe Mbështetja

Surface-Strengthning-and-Support

Punojmë për mbrojtje ndaj shtresave të paqëndrueshme sipërfaqësore. Disa skarpate shkëmbore kanë një shtresë të paqëndrueshme sipërfaqësore e cila shpesh kërkon stabilizimi shtesë. Ne ofrojmë një gamë të sistemeve rrjetë me rezistencë të lartë të cilat janë projektuar për të punuar në lidhje me ankorat, me qëllim për të rritur stabilitetin e shtresës së paqëndrueshme… Read more »