Barrierat e Aluvioneve

Home > Produkte > Barrierat e Aluvioneve

Barrierat e Aluvioneve

Image

Maccaferri Debris Flow janë projektuar për të përmbajtur rrjedhat e dherave/ujit (prurje e ngute aluvione) ose rrëshqitjet e cekëta të dheut në shpate dhe kanale. Debris Flow i pershtaten dimensioneve te projektit, prurjes se parashikuar te aluvioneve dhe vellimit te prurjeve. Pas goditjes nga rrjedha e aluvioneve Barriera Debris Flow, deformohet në mënyrë progresive me frenat e kompresionit dhe sistemet absorbojne energjinë. Presioni hidrostatik brenda rrjedhës shpërndahet me shpejtësi pasi rrjedha e aluvioneve ndalet, duke e lënë vëllimin e aluvioneve brenda barrieres. Barrierat Debris Flow te Maccaferri ofrojnë rezistence dhe performancë pa ndërhyrjen estetike të sistemeve të tjera të rrjedhës së aluvioneve.