GCL

Home > Produkte > GCL

GCL

Image

Barrierat Geo-Clay-Liners janë përbërës të prodhuar nga bashkimi (zakonisht nga proceset e shpimit me gjilpërë) të një shtrese bentoniti, me veti të zgjedhura, midis dy gjeotekstileve. Ky kompozit, kur hidratohet, mund të sigurojë një sistem me përshkueshmëri shumë të ulët, i cili mund të përdoret për të ndërtuar barriera gjeologjike dhe sisteme hidroizolimi. Për të përmirësuar qëndrueshmërinë e tij dhe për të ulur përshkueshmërinë e tij për aplikim më të kërkuar, ky kompozit mund të laminohet edhe me filma polimerikë ose membrana të holla.