Nafte&Gas / Energji

Home > Sektoret > Nafte&Gas / Energji

Nafte&Gas / Energji

Kërkesa për energji po rritet me shpejtësi, pasi eshte thelbësore për të mbështetur zhvillimin njerëzor. Një nga sfidat më të mëdha të këtij shekulli është përmbushja e kërkesës për energji duke minimizuar rrezikun për komunitetet dhe ndikimin mjedisor që lidhet me prodhimin e energjisë.

Maccaferri përvojë prej disa dekadash në sektorin e Naftës, Gazit dhe Energjisë, duke zhvilluar zgjidhje inxhinierike të besueshme dhe me kosto efektive qe vendosin mjedisin dhe sigurinë e njerëzve në qendër të procesit të prodhimit të energjisë.