MACRES

Home > Produkte > MACRES

MACRES

Image

Sistemi Maccaferri MacRes përmban panele vertikale të parafabrikuara betoni dhe shtresa të përforcimit ParaWeb, shirita gjeosintetike planar të prodhuar nga fije poliesteri me qëndrueshmëri të lartë. Gjeoshiritat përforcues janë të mbështjellë me një shtresë polietileni të fortë dhe të qëndrueshme e cila vepron si një pengesë kimike që minimizon rrezikun e dmetimit kimik , edhe pse në mjedise shumë agresive. Përforcimi ParaWeb është i lidhur mekanikisht me panelet e betonit të parapërgatitur me anë të një elementi lidhës. Sistemi përdoret kryesisht në infrastrukturë dhe mjedise urbane si zëvendësim i strukturave vertikale tradicionale për të mbajtur masën e tokës dhe karakterizohet nga parametra te larta kundrejt fërkimit dhe tërheqjes.

Dokumentacion MACRES