Rindertimi i bimesise ujore dhe koraleve

Home > Zgjidhje > Rindertimi i bimesise ujore dhe koraleve

Rindertimi i bimesise ujore dhe koraleve

Image

Rëndësia e hapsirave me bime detare. Hapesirat me vegjetacion detar janë karakteristika të rëndësishme në mjedisin bregdetar pasi ato reduktojnë shpejtësinë e rrjedhës, duke rritur sedimentimin dhe duke kufizuar erozionin. Përveç kësaj, ato formojnë habitate të rëndësishme detare për florën dhe faunën, duke kapur gjithashtu karbonin.

Zgjidhje Maccaferri për të ndihmuar mjedisin Zgjidhjet tona mund të përdoren për të stabilizuar këto struktura të rëndësishme mjedisore, duke reduktuar rrjedhat e rrymës në afërsi të hapesirave me bime detare për të ndihmuar në rivendosjen e bimësisë. Ne përdorim gjeomatet tona të përforcuara MacMat® për të siguruar ankorimin e rrënjëve për barërat e detit të cenueshëm ndërsa përpiqen të kolonizojnë shtretërit e detit. Një qasje e ngjashme, shpesh në kombinim me MacBags® dhe MacTubes® përdoret në rindërtimin e zonave të shkëmbinjve, të dëmtuara nga stuhitë.

Mbrojtja e kënetave të kripura. Ndërsa hapsirat me bimesi detare janë gjithmonë nën ujë, kënetat e kripura janë në zonën ndërbaticore dhe përmbyten çdo ditë. Kënetat e kripura ofrojnë një zonë tampon midis tokës dhe detit dhe zgjidhjet tona mund të përdoren për të përforcuar këto zona të rëndësishme të mbrojtjes natyrore. Ata shpesh kërkojnë përforcim të kanaleve natyrore dhe sistemeve të mbrojtjes nga erozioni në kufijtë e tyre.