piled-embankment

Sfidat themeleve në dhera të butë. Ka shumë situata ku është e nevojshme  kufizimi uljeve vertikale të një argjinature, për shkak të konsolidimit të një themeli në dhe të butë. Për shembull;

  • Shtresat e trasha të tokës të butë, ku në përgjithësi, si dhe uljet diferenciale, janë një problem
  • Ndërtimi ngjitur me strukturat tashmë në themelet m epilota (p.sh. këmbëve për mbështetje

të urës)

  • Kufijtë e prekshëm të përdorimit në pjesën e sipërme të argjinaturës

 

Në këto situata, argjinatura ndërtohen mbi themele me pilota.

Paralink-u: i fortë dhe me kosto efektive. Paralink® me rezistencë të lartë ose gjeogridet MacGrid® GP, duke ofruar rezistencë të lartë me karakteristika shumë të ulëta të tendosjes, të përdorura në lidhje me pilotat, mund të marrë vendin e pllakës së themelit të argjinaturës. Këto rrjeta  vendosen në një shtresë të vetme në një shtresë të sheshuar granuli,që është  menjëherë në kontakt me kapakët e pilotave. Rrjetat, me jetë projektimi më të madhe se 120 vjet, duke u integruar  me dherat, absorbojnë forcat e transmetuara nga argjinatura e mësipërme, duke i transferuar ato vertikalisht në pilotat mbështetëse. Prania e Paralink® rrit performancën e përgjithshme të argjinaturës; Rezultati është se pilotat kanë një shtrirje të gjerë në hapësirë duke reduktuar  kostot për pasojë.

Përdorimet e MacTex. Për kushtet më pak të vështira apo afatshkurtra, mund të konsiderohen gjeotekstilet MacTex® W të endura me poliestër e të përforcuara. Ne kemi zbatuar shumë projekte të argjinaturave me pilota në mbarë botën duke na bërë një lider të vërtetë në këtë aplikacion.

Zgjidhje të posaçme. Duke përdorur software-in tonë të veçantë të projektimit, MacBARS, dhe aftësinë për të përshtatur produktet brenda fabrikave tona (gjatësia e rulit, gjerësi, forca specifike për njësi), ne mund të optimizojmë projektime për klientët tanë duke ofruar zgjidhje të vlefshme.

Produktet

AL

need more information maccaferri