Ankorimet

Home > Zgjidhje > Ankorimet

Ankorimet

Image

Ankorimi i tokës është një teknikë që mund të përdoret si në shpate natyrale ashtu edhe në gërmime, konsiston në futjen e kavove për të përforcuar shpatet. ankorimet adresojnë qëndrueshmërinë globale të pjerrësisë, të cilat janë të lidhura nga ana e tyre me një sistem ballor që siguron stabilitet sipërfaqësor.

Veshja mbulon faqen e ekspozuar të tokës së përforcuar dhe mund të sigurojë një funksion stabilizues për të mbajtur tokën midis ankorimeve të tokës, për të siguruar mbrojtje nga erozioni dhe për të nxitur rigjetjen e shpatit.

Image

Sistemet tona janë krijuar posaçërisht për të ofruar stabilitet duke nxitur rritjen e bimësisë. Në bashkëpunim me Politecnico di Milano, ne zhvilluam një softuer të dedikuar për t’u mundësuar projektuesve të përcaktojnë sistemet e përshtatshme të veshjes për zgjidhjet e mbulesave të fiksuara. Filloni të përdorni Mac S-Design tonë për ta bërë pjerrësinë tuaj më të sigurt!